Rekommenderas Intressanta Artiklar

Snart

Mendels lagar

1 & Ordf; Mendels lag: lag om segregering av faktorer Beviset på dominans- och recessivitetshypotesen i Mendels olika experiment ledde senare till formuleringen av hans första lag: ”Varje drag bestäms av två separata faktorer i bildandet av gamet, där förekommer i en enda dos ”, det vill säga för endast en manlig eller kvinnlig gamet är bara en faktor
Läs Mer
Information

Affinitetsisolerad peptid

What is affinity isolated peptides??(I have not studied biology since last 8 years and now I am going through it because I need it for my research. So if someone can describe it in simple language it
Läs Mer