Kommentarer

De viktigaste biomema från den markbundna miljön


Det ligger i polcirkeln. Det omfattar norra Alaska och Kanada, Grönland, Norge, Sverige, Finland, Sibirien.
Den får lite solenergi och lite nederbörd, det förekommer vanligtvis i form av snö och jorden förblir större delen av året frostig. Under den korta varma säsongen (2 månader) smälter toppen, rik på organiskt material, vilket tillåter tillväxt av grönsaker. Undergrunden är permanent fryst (permafrost).
Tundra kännetecknas av få arter som kan motstå ogynnsamma förhållanden. Odlarna ansvarar för underväxt och stora områden täckta av låga lager av lav och mossa. Det finns sällsynta träväxter som pil, men de är alltför låga (krypande).

Växter slutför livscykeln på mycket kort tid: de gror frön, växer, producerar stora blommor (jämfört med växternas storlek), befruktas och bär frukt och sprider snabbt sina frön.

På sommaren är Tundraen full av djur: sjöfåglar, gnagare, vargar, rävar, vingar, renar, karibu och svärmar av flugor och myggor.