Information

Regnskog eller regnskog eller bredbladig skog


Regnskogen ligger i det intertropiska området. Det största området är Amazonas, det andra i Östindien och det minsta i Kongo-bassängen (Afrika).

Energiförsörjningen är riklig och nederbörden är regelbunden och riklig och kan överstiga 3 000 mm per år. Regnskogens huvudsakliga kännetecken är dess stratifiering. Den övre delen bildas av träd som når 40 m höjd och bildar en tjock tak av grenar och löv. Överst är temperaturen hög och torr.

Under denna täcka finns ett annat skikt av träd, som blir 20 m höga, andra 10 m och 5 m höga.

Detta medelstora skikt är varmt, mörkare och våtare, med lite vegetation. Det mellersta skiktet kännetecknas av närvaron av vinstockar och epifyter. Mångfalden på växter och djurarter är mycket stor.

Video: Regnskogen (Augusti 2020).