I detalj

Taiga


Kallas också barrskog eller boreal skog. Det ligger i norra Alaska, Kanada, södra Grönland, en del av Norge, Sverige, Finland och Sibirien.

När du går söderut är den gynnsamma säsongen längre och klimatet mildare. Som ett resultat är vegetationen rikare och Taiga framträder.

I Taiga bildar granar och tallar ett tätt skydd, vilket förhindrar att jorden får intensivt ljus. Underväxten är dåligt representerad. Tillväxtperioden varar i tre månader och regnen är få.
Djuren representeras av fåglar, älgar, vargar, mink, bobcats, gnagare etc.

Video: Tyga - Taste Official Video ft. Offset (Augusti 2020).