Kommentarer

Vildmarken


Öknarna har ett mycket varierat läge och kännetecknas av mycket gles vegetation.

Jorden är mycket torr och nederbörden är låg och oregelbunden, under 250 mm årligt vatten. Under dagen är temperaturen hög, men på natten är det snabb värmeförlust som strålar ut i atmosfären och temperaturen blir alltför låg. Växter som anpassar sig till öknen har vanligtvis en kort livscykel. Under regnperioden gror frön, växer, blommar, frukt, sprider frön och dör.

Vintergröna växter som kaktus har grunt rotsystem som täcker stora områden. Dessa rötter är anpassade för att absorbera det förbipasserande regnvattnet.

Vattenlagring är mycket stor (aquifer parenchyma). Bladen förvandlas till taggar och stammen börjar fotosyntesa.

Konsumenterna är främst gnagare som får vatten från sin egen mat eller från dagg. På den norra halvklotet är det mycket vanligt att hitta jämnt fördelade buskar i öknarna som om de hade planterats i vanliga utrymmen. Detta förklaras som ett fall av amensalism, det vill säga grönsaker producerar ämnen som eliminerar andra individer som växer runt dem.

Video: YOUTUBERS ÖVERLEVER I VILDMARKEN. VILDMARKSSERIEN #1 (Augusti 2020).