Snart

Brazilian Biomes


Med andra ord, en biom består av alla levande varelser i en viss region, vars vegetation har mycket likhet och kontinuitet, med ett mer eller mindre enhetligt klimat och en gemensam historia i dess bildning.

Därför är all deras biologiska mångfald också mycket lik. Brasilien har en enorm territoriell förlängning och presenterar mycket varierat klimat och jord. På grund av dessa egenskaper finns det en uppenbar mångfald av biomer, som huvudsakligen definieras av typen av vegetationsskydd.

Brazilian Continental Biomes

Ungefärligt område (km²)

Area / Total Brazil

AMAZON Biome

4.196.943

49,29%

CERRADO Biome

2.036.448

23,92%

ATLANTISK SKOG Biome

1.110.182

13,04%

CAATINGA Biome

844.453

9,92%

PAMPA Biome

176.496

2,07%

PANTANAL Biome

150.355

1,76%

Totalt område Brasilien

8.514.877

100%

Källa: //www.ibge.com.br/home/presidencia

Video: The Cerrado: Brazil's Unique Biome (Augusti 2020).