I detalj

Harmoniska intraspecifika relationer


Förhållanden som förekommer hos individer av samma art, utan nackdel eller fördel för någon av de arter som beaktas. De utgör kolonier och samhällen.

Gruppering av individer av samma art som avslöjar en djup grad av ömsesidigt beroende och är kopplade till varandra, vilket gör livet omöjligt för dem när de isoleras från uppsättningen och kanske inte har arbetsdelning.

den havstulpaner, koraller och svampar lever alltid i kolonier. Det finns kolonier med arbetsdelning. Det här är vad vi kan observera med kolonier av cnidarianmaneter (karaveller) och Volvox globator (protist) -kolonier: det finns vissa individer som är specialiserade på reproduktion och andra som är specialiserade på förflyttning av kolonin (som är sfärisk) i vatten.

Samhällen

Samhällen är grupper av individer av samma art som har full isolerad livskapacitet men föredrar att leva kollektivt. Individer i ett samhälle har fysiskt oberoende av varandra. Det kan dock finnas en viss grad av differentiering av formerna mellan dem och arbetsdelningen, som med myror, bin och termiter eller termiter.

I de olika sociala insekterna sker kommunikation mellan olika individer genom feromoner - kemikalier som tjänar för kommunikation. Feromoner används i områdesavgränsning, sexuell attraktion, larmöverföring, matlokalisering och social organisation.