Kommentarer

Community Dynamics


I ett ekosystem finns det många typer av interaktioner mellan komponenterna i de olika arterna.

Vi kan initialt klassificera förhållandena mellan levande varelser i två grupper: intraspecifik, som förekommer mellan varelser av samma art, och interspecifik, mellan varelser av olika arter. Det är vanligt att differentiera relationer till harmoniska eller positiva och inharmoniska eller negativa. I övertoner finns det ingen skada på någon av de tillhörande delarna, och i disharmonik finns det.

Innan vi behandlar varje typ av förhållande mellan levande saker, låt oss klargöra innebörden av två termer: livsmiljö och ekologisk nisch.

Analogin som jämför en livsmiljö med adressen till en art och den ekologiska nisch till sitt yrke är klassisk. Om du vill hitta individer av en viss art i den naturliga miljön, bör du leta efter dem i deras livsmiljö. Dina kommentarer om "hur de lever" kommer att indikera den ekologiska nischen.

Den erfarna fiskaren vet var han kan hitta en viss typ av fisk, vilken bete att använda, om han eller hon ska sjunka mer eller mindre, på vilken tid på året och på vilken tid på dagen eller natten han mest sannolikt kommer att lyckas. Han borde därför veta mycket om livsmiljön och den ekologiska nisch för fisken han gillar mest.

Video: Community Dynamics (Augusti 2020).