Kommentarer

Inquiline


Det är den förening där endast en art (hyresgäst) gynnas genom att söka skydd eller stöd i kroppen av en annan art (värd) utan att skada den.

Det är en förening som liknar kommensalismen och inte involverar mat. Exempel:

  • Garfish och Holoturia - Gar har en tunn och långsträckt kropp och skyddar mot rovdjurens skydd inuti holoturierna (havsgurkor) utan att skada dem.
  • epiphytism - Epifyter (epi, topp) är växter som växer på de större stammarna utan att parasitera dem. Epifytter är orkidéer och bromeliader som lever på träd och får ett större utbud av solljus.

Video: Aviões - Inquilina Álbum Xperience Vídeo Oficial (Maj 2020).