Snart

Intra-specifik tävling


Det är det inharmoniska intraspecifika förhållandet mellan individer av samma art när de tävlar om samma miljöfaktorer, särskilt rymd och mat.

Detta förhållande bestämmer tätheten för de berörda befolkningarna.

Kannibalism

Cannibal är individen som dödar och äter en annan av samma art. Uppträder med skorpioner, spindlar, fiskar, planarianer, gnagare etc.

När den finns hos människan kallas den antropofagi (från det grekiska) anthropos, man; phagein, ät).