I detalj

Ekosystem


Uppsättning bildad av a biotic community och abiotiska faktorer interagera, vilket resulterar i ett utbyte av materia mellan levande och icke-levande delar.

I funktionella termer är det den grundläggande enheten för ekologi, inklusive biotiska samhällen och abiotisk miljö som påverkar varandra varandra för att få en balans.

Dimensionen

Storleken på ett ekosystem är mycket varierande. Både ett ekosystem är en barrskog och en ruttnande trädstam där flera bestånd av små varelser överlever. Precis som det är möjligt att associera alla befintliga ekosystem till ett mycket större system, som är ekosfären, är det också möjligt att avgränsa mindre i varje, ibland uppta så små områden att de kallas mikroekosystem.

Beroende på deras geografiska läge kan de viktigaste ekosystemen klassificeras i: mark eller vatten. I båda fallen finns det fyra grundbeståndsdelar:

Abiotiska faktorer - icke-levande föreningar i miljön.

Biotiska faktorer - bildas av levande organismer. Dessa kan klassificeras i:

  • producenter - autotrofiska varelser, i de flesta fall gröna växter, som kan göra sin egen mat av enkla oorganiska ämnen.
  • konsumeras - heterotrofa organismer, nästan alltid djur, som livnär sig från andra varelser eller partiklar av organiskt material;
  • nedbrytare - heterotrofiska varelser, mestadels bakterier och svampar som bryter ned de komplexa ämnena i organismer och släpper enkla ämnen som kan integreras i miljön av producenterna.