Snart

Biosfären


Biosfären avser regionen på planeten som är upptagen av levande saker. Det finns liv i alla regioner på planeten, oavsett om det är varmt eller kallt.

Biosfärbegreppet skapades genom analogi med andra begrepp som används för att beteckna en del av vår planet.

Således kan vi säga att gränserna för biosfären sträcker sig från de höga bergen till djupet i de abyssal marina groparna.