Artiklar

Interspecifik tävling


Inharmoniska interspecifika förhållanden mellan olika arter i samma samhälle har samma eller mycket liknande ekologiska nischer, vilket utlöser en tvistmekanism för samma miljöresurs, när det inte räcker för båda populationerna.

Denna mekanism kan bestämma densitetskontroll av de två populationerna som interagerar, utrotning av en av dem eller till och med specialisering av den ekologiska nischen.

Förhållande där en art blockerar tillväxten eller reproduktionen av en annan art som kallas amensalgenom frisättning av giftiga ämnen. Exempel:

  • Svamparna Penicillium notatum eliminera penicillin, ett antibiotikum som förhindrar bakterier från att reproducera.

  • Gonyaulax dinoflagellat utsöndrade ämnen ansvariga för fenomenet "röd tidvatten", kan bestämma döden av marin fauna.
  • Utsöndring och eliminering av giftiga ämnen av rötter av vissa växter förhindrar tillväxt av andra arter på platsen.