Snart

Vattencykel


Vatten har två cykler:

Kort eller kort cykel

Det är den som sker genom långsam förångning av vatten från havet, floder, sjöar och sjöar och bildar moln.

Dessa kondenserar och återgår till ytan i form av regn eller snö.

Lång cykel

Det är den där vatten passerar genom kroppen av levande varelser innan de återvänder till miljön. Vatten tas från marken genom planteringar och används för fotosyntes eller överförs till andra djur genom livsmedelskedjan. Vatten återvänder till atmosfären genom andning, svettning, avföring och urin.


Video: waterbird hydrofoil aquabike (Juni 2021).