Kommentarer

De biogeokemiska cyklerna


Vägen från ämnen från den abiotiska miljön till en värld av levande varelser och deras återkomst till den abiotiska världen fullbordar det vi kallar den biogeokemiska cykeln.

Termen härstammar från det faktum att det finns en cyklisk rörelse av element som bildar levande organismer ("bio") och den geologiska miljön ("geo"), där kemiska förändringar ingriper. I alla ekosystem finns det sådana cykler.

I varje biogeokemisk cykel finns elementet eller substansen från dess källa, dess användning av levande varelser och senare återgår till källan.

Låt oss titta närmare på var och en av de biogeokemiska cyklerna nedan:

Kvävecykel
Vattencykel
Syrecykel
Fosforcykel
Kalciumcykel
Kolcykel
Svavelcykel

Video: Biogeokemi - jordens ständiga kretslopp Trailer Sol7499 (Augusti 2020).