Information

Syrecykel


Syrecykeln är nära kopplad till kolcykeln, eftersom flödet av båda är förknippat med samma fenomen: fotosyntes och andetag.

Fotosyntesprocesser släpper syre ut i atmosfären andedräkt och förbränning konsumera honom.

En del av stratosfärens O2 omvandlas av verkan av ultravioletta strålar på ozon (O3). Detta bildar ett lager som fungerar som ett filter, vilket förhindrar penetrering av 80% av ultravioletta strålar. Konstant frisättning av klorfluorkolväten (CFC) leder till att ozonskiktet förstörs.

Video: I HAD TO SLAP HIM BECAUSE OF THIS SURPRISE (Augusti 2020).