I detalj

Fosforcykel


Förutom vatten, kol, kväve och syre är fosfor också viktigt för levande saker. Detta element är till exempel en del av ärftligt material och från ATP energimolekyler.
I vissa avseenden är fosforcykeln enklare än kol- och kvävecyklerna, eftersom det inte finns många gasformiga fosforföreningar och därför ingen passage genom atmosfären. Ett annat skäl till fosforcykelns enkelhet är att det bara finns en fosforförening som är verkligen viktig för levande saker: fosfatjonen.
Växter får fosfor från miljön genom att absorbera lösta fosfater i vatten och jord. Djur får fosfater i vatten och mat.

Nedbrytning returnerar fosforet som var en del av organiskt material till jord eller vatten. Därför dras en del av det av regnen till sjöarna och haven, där det hamnar med att införlivas i klipporna. I detta fall kommer fosfor att återvända till ekosystemen mycket senare, när dessa bergarter stiger som ett resultat av geologiska processer och, på ytan, sönderdelas och förvandlas till jord.
Således finns det två fosforcykler som händer vid mycket olika tidsskalor. En del av elementet återvinns lokalt mellan mark, växter, konsumenter och sönderdelare på en relativt kort tidsskala, vilket vi kan kalla “Ekologisk tidscykel”. En annan del av miljöfosforen sätter sig ned och integreras i klipporna; dess cykel innebär en mycket längre tidsskala, som kan kallas “Geologisk tidscykel”.

Video: I HAD TO SLAP HIM BECAUSE OF THIS SURPRISE (Augusti 2020).