Snart

Surt regn


Genom att bränna fossila bränslen till kraftverk, fabriker och fordon släpps svavel ut i luften.

Denna svavel stiger ut i atmosfären i form av gas som kallas ”svaveldioxid”, en viktig luftförorenande substans. När svaveldioxid förenas med atmosfärisk fukt, bildar den svavelsyra, en av huvudkomponenterna i surt regn.

den svaveldioxid Det produceras också i myrar och vulkaner, men i mängder som miljön kan ta sig till. Det finns för närvarande enorma mängder förorenande källor, vilket gör regnen surare, vilket gör det svårt för miljön att upphäva dess effekter.

Regn orsakar skador på blad av växter som äventyrar jordbruksproduktionen. Det blir allvarligare nära stora industriella koncentrationer, träffar skogar, fiskar och eroderar byggnader av sten och betong, inklusive snabbare rostiga väderutsatta metaller som broar och stålbyggnader.

Video: Surt regn (Augusti 2020).