Kommentarer

Ekologiska pyramider: kvantifierande ekosystem


Ekologiska pyramider diagram över flödet av energi och materia mellan trofiska nivåer längs matkedjan.

För detta representerar varje rektangel proportionellt den parameter som ska analyseras. Denna grafiska representation för att vara:

Pyramid of numbers

Det representerar antalet individer vid varje trofisk nivå i livsmedelskedjan i proportion till mängden som krävs för var och en av deras kostnivåer.

I vissa fall, när producenten är en stor anläggning, har siffertabellen en annan konformation än vanligt och kallas ”inverterad pyramid”.

Ett annat exempel på inverterad pyramid ges när pyramiden involverar parasiter alltså de sista mest trofiska nivåerna.

Biomassa-pyramiden

Man kan också tänka på biomassapyramiden, där kroppsmassan (biomassa) beräknas och inte antalet på varje trofisk nivå i livsmedelskedjan. Resultatet kommer att likna det som finns i antalet pyramider: producenterna kommer att ha den största biomassan och utgöra basen för pyramiden, minska biomassan på högre nivåer.

Liksom i det föregående exemplet kan det i vissa fall karakteriseras som en inverterad pyramid, eftersom det finns en möjlighet att det till exempel kan vara en minskning av biomassa på någon trofisk nivå, vilket ändrar sådana proportioner.

Video: Ekologiska modeller (Augusti 2020).