Kommentarer

Mer komplexa exempel på sträng


Matväv

Vi kan dock notera att livsmedelskedjan inte visar hur komplexa trofiska förhållanden i ett ekosystem är.

För detta är begreppet matweb, som representerar en verklig situation som finns i ett ekosystem, dvs. flera sammankopplade kedjor som uppträder samtidigt.

Schema nedan illustrerar bäst detta koncept med matväv:

Kedja av detritivorer

I ekosystem är specialiseringen av vissa varelser så stor att den nuvarande trenden bland ekologer är att skapa en ny kategori av konsumenter: skräpätare, även känd som detritivores. I detta fall bildas separata livsmedelskedjor från de kedjor där vanliga konsumenter deltar.

Maskmask kan till exempel mata på grönsaksavfall. I det här fallet fungerar det som den främsta konsumentskadegöraren. En kyckling som äter maskar är en sekundär konsument. En person som äter kycklingkött kommer att uppta trofiska nivåer för tertiära konsumenter.

Restarna som frigörs av maskens matsmältningskanal, liksom resterna av andra konsumenter, kommer att fungera som mat för sönderdelare, bakterier och svampar.
viss ko gödsel äter skalbaggar kan också betraktas som primära konsumenter En groda som äter dessa skalbaggarna kommer att agera på nivå med sekundära konsumenter. Jararaca, genom att äta på grodan, kommer att agera på nivå med tertiära konsumenter, och siriena, genom att äta ormen, kommer att vara en konsument av fjärde ordningen.