Snart

Ekosystemets produktivitet


Aktiviteten i ett ekosystem kan bedömas av brutto primärproduktivitet (PPB), vilket motsvarar det totala organiska ämnet som produceras i gram under en tidsperiod i ett givet miljöområde:

PPB = massa av organiskt material producerat / tid / område

Rabatterar från den totala mängden organiskt material som konsumeras av samhället under denna period i EU andetag (R)vi har netto primär produktivitet (PPL), som kan representeras av ekvationen:

PPL = PPB - R

Produktiviteten i ett ekosystem beror på flera faktorer, bland vilka de viktigaste är ljus, vatten, koldioxid och näringsämne tillgänglighet.

I stabila ekosystem är produktion av (P) ofta lika med konsumtionen av (R). I detta fall är förhållandet P / R = 1 värt.

Brutto primär produktivitet (PPB) = Total fotosyntetisk hastighet
Net Primary Productivity (PPL) = PPB - Autotroph Respiration
Community Net Productivity (PLC) = PPL - konsumtion av växtätare

Ekologisk effektivitet

Ekologisk effektivitet är procentandelen energi som överförs från en trofisk nivå till en annan i en livsmedelskedja. I allmänhet är denna effektivitet ungefär endast 10%det vill säga cirka 90% av den totala tillgängliga energin på en given trofisk nivå överförs inte till nästa, konsumeras i metabolismaktiviteten hos organismerna på deras nivå eller förloras som rester. I vissa samhällen kan effektiviteten dock uppgå till 20%.

Video: SMC. Pneumatisk Cylinder: Nya J-Serien från SMC - Ökad produktivitet & förbättrade cykeltider (Augusti 2020).