I detalj

Visst kommer det översvämning!


Översvämningar är inte alltid den katastrof du kanske har sett på TV: översvämmade städer, öfolk och djur, människor som förlorar sina hem med allt inne.

Översvämningar är naturfenomen som inträffar i alla floder.

Under den regniga säsongen - som vanligtvis inträffar under sommaren i södra Brasilien och under vintern i den norra regionen - floder och floder över de omgivande länderna, kallade naturliga översvämningsområden. Detta är bra eftersom vatten gör landet mer fruktbart för plantering. Men människans handling har förändrat den naturliga kursen ...

I gamla dagar, innan städer bildades, gick vatten in i jorden. När människan började rensa vegetation och bygga hus på floderna, blev översvämningar ett problem. Utan trädrötter, som fungerar som svampar som håller vatten i marken, ökar volymen vatten som återvänder till floderna kraftigt, och risken för en "katastrofal" översvämning ökar tillsammans.

Det blev värre i städerna, eftersom byggnaderna, husen och asfalt som täcker gatorna blockerar vattens väg till jorden, den så kallade "jordförseglingen".

Gataskräp bidrar också till översvämningar eftersom det täpper till kulverterna och får strömmar att flyta över.

När detta händer riskerar människor att få sjukdom när vattnet stiger och bär detta skräp till gator och hus, tillsammans med råttaurin (vilket orsakar en allvarlig sjukdom som kallas leptospiros). I dessa vatten finns också avloppsavlopp, som i många städer i Brasilien dumpas i öppna bäckar utan behandling.