Information

Kloroplasten


den plastider eller plastider De är en grupp specifika växtcellorganeller, som har egenskaper som liknar mitokondrier såsom: dubbelmembran, eget DNA och endosymbiont ursprung.

Plastider utvecklas från proplastider, som är små organeller som finns i omogna celler i växtmeristem och utvecklas i enlighet med cellens behov, och de dyker upp olika typer av plastider såsom: kromoplaster (som innehåller pigment), leucoplasts (utan pigment), etioplastos (som utvecklas i frånvaro av ljus), amiloplasts (som ansamlar stärkelse som reservämne), proteoplastos (som lagrar protein) och elaioplast (ackumulera lipider).

den kloroplaster är en typ av kromoplaster som innehåller pigment som kallas klorofyll, som kan absorbera elektromagnetisk energi från solljus och omvandla den till kemisk energi genom en process som kallas fotosyntes.
Växtceller och gröna alger har ett stort antal kloroplaster, sfäriska eller äggformiga, varierande i storlek beroende på celltyp, och är mycket större än mitokondrier.

Video: Kloroplast Modeli Yapımı Make a Chloroplast Model DIY Lise ve Ortaokul Deneyleri Kurtuluş ATLI (Augusti 2020).