Kommentarer

Alkoholisk jäsning


Jäst och vissa bakterier fermenterar socker, producerar etylalkohol och koldioxid (CO2), en process som heter alkoholhaltig jäsning.
Vid alkoholfermentering omvandlas de två producerade pyruvinsyramolekylerna till etylalkohol (även kallad etanol) med frisättning av två CO-molekyler.2 och bildningen av två ATP-molekyler.

Denna typ av jäsning utförs av olika mikroorganismer, särskilt de så kallade "ölsvamparna" av arten Saccharomyces cerevisiae. Människan använder de två produkterna från denna jäsning: etylalkohol som används i årtusenden för att tillverka alkoholhaltiga drycker (viner, öl, cachaça, etc.), och koldioxid som är viktig för att tillverka bröd, en av de mest traditionella livsmedel för mänskligheten. På senare tid har dessa svampar använts för industriell produktion av bränslealkohol.

Jäsande svampar kan också andas aerobt, om det finns syre mitt i livet. Som ett resultat transformeras glukosen mer djupare och energibalansen är högre, 38 ATP, än 2 ATP erhållen i jäsning.