Information

Bioteknik


Bioteknik är studier och utveckling av genetiskt modifierade organismer och deras användning för produktiva ändamål.

Det vill säga det är teknik baserad på biologi, som främst används inom jordbruk, livsmedelsvetenskap och medicin. Följande är några ämnen på ämnen inom detta område.

Genterapi
kloning
Reproduktiv kloning
Terapeutisk kloning
Stamceller
Transgenics: skurkar eller goda killar?

Tekniker som används för genmanipulation
Restriktionsenzymer
Multiplikationen av DNA-fragment - PCR
Rekombinant DNA-teknik

Video: Bioteknik (Augusti 2020).