Snart

Hepatit


Det är en leverinflammation som kan orsakas av olika typer av virus. Symtomen liknar influensa och det finns också gulsot (gulaktig missfärgning av huden orsakad av avsättning av ett ämne som produceras av levern). Personen måste vara i vila och följa de medicinska riktlinjerna.

Vissa former av hepatit överförs av vatten och mat förorenat med avföring (Typ A och E). Andra typer överförs genom blodtransfusion (B, C) eller efter kön.

Vem som har haft hepatit kan inte donera blodeftersom viruset ibland fortsätter i kroppen även om det inte finns några symtom på sjukdomen.

Läs mer om hepatit här.

För vissa former av hepatit (A och B) finns det ett vaccin som kan ges till barn och vuxna.

Video: Hans Rosling om sin egen hepatit C-behandling - Nyhetsmorgon TV4 (Augusti 2020).