Information

BIOL3400 Utvecklingsbiologi - Biologi

BIOL3400 Utvecklingsbiologi - Biologi


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

BIOL3400 Utvecklingsbiologi

Höstens kurser 2020

BIOL 1000 Biology: Foundations of Life
BIOL 1010 Biologi: Biologisk mångfald och interaktion
BIOL 1020 Biologi 1: Principer och teman
BIOL 1300 ekonomiska anläggningar
BIOL 1410 Människokroppens anatomi
BIOL 2200 Ryggradslösa djur
BIOL 2242 De blommande växterna
BIOL 2260 Biologi av svampar och lavar
BIOL 2390 Introduktion Ekologi
BIOL 2410 Human Physiology 1
BIOL 2500 Genetik 1
BIOL 2520 Cellbiologi
BIOL 3100 Färdigheter i biologiska vetenskaper
BIOL 3270 Introduktion till parasitologi
BIOL 3290 Medicinska och hallucinogena växter
BIOL 3300 Evolutionsbiologi
BIOL 3310 Foundations of Population Ecology
BIOL 3312 Samhällsekologi
BIOL 3350 Metoder för datainsamling och analys inom ekologi
BIOL 3360 Djurens beteende
BIOL 3370 Limnologi
BIOL3400 Växtfysiologi
BIOL 3470 Djurens miljöfysiologi 1
BIOL 3500 Genetik 2
BIOL 3542 Utvecklingsbiologi
BIOL 4100 Honours Thesis (Del 1)
BIOL 4210 Fiskarnas biologi
BIOL 4216 Fåglarnas biologi
BIOL 4220 Marin biologisk mångfald
BIOL 4300 Evolution och anpassning
BIOL 4374 Aquatic Botany
BIOL 4460 Comparative Animal Energetics
BIOL 4480 Jämförande endokrinologi
BIOL 4542 Gener och utveckling
BIOL 4544 Avancerad utvecklings- och cellbiologi
BIOL 4554 Molekylärbiologiska tekniker för eukaryoter – DNA
BIOL 4556 Molekylärbiologiska tekniker för eukaryoter – RNA
BIOL 7100 Kärnfärdigheter inom biologisk forskning
BIOL 7554 Molekylärbiologiska tekniker för eukaryoter – DNA
BIOL 7600 Analys av ekologiska data


BS-examen - Biologi Major

Utöver de grundläggande utbildningskraven måste studenter med huvudämne i biologi slutföra 55-58 terminstimmar i biologi och relaterade vetenskaper.

Grundkurser - 14 s.h.

  Fundamentals of Ecology and Evolution 3 s.h. Fundamentals of Organismal Biology 4 s.h. Fundamentals of Cell Biology and Genetics 4 s.h. Biologiseminarium 1 s.h. Forskning I 1 s.h. Forskning II 1 s.h.

Välj fem av följande kurser med minst en inom vart och ett av de tre områdena - 17-20 s.h.
Område 1:

  Mikrobiologi 4 s.h. Animal Biology 4 s.h. Plant Biology 4 s.h. Ekologi och bevarandebiologi 3 s.h. och BIOL3401 Ecology and Conservation Biology Lab 1 s.h.
  Fundamentals of Molecular Genetics 4 s.h. Tillämpad farmakologi 3 s.h. Biokemi 4 s.h. Cellbiologi 4 s.h. Cancerbiologi 3 s.h.

Andra obligatoriska kurser - 24 s.h.

  General Chemistry I Workshop 4 s.h. General Chemistry II Workshop 4 s.h. Organisk kemi I med labb 4 s.h. Organisk kemi II med labb 4 s.h. Elements of Physics I med labb 4 s.h. Elements of Physics II med labb 4 s.h.

Obligatoriska grundläggande matematiska utbildningskrav (6 s.h.)

  Introduktion till statistik 3 s.h.
 • En av följande (MATH1510 Calculus I 4 s.h., eller MATH1280 College Algebra 3 s.h.

Följande kurser rekommenderas starkt för alla studenter som planerar att gå på professionell skola (medicin, tandläkare, apotek, veterinär, etc.) eller forskarskola i biologi (eller något relaterat område).

  Medicinsk terminologi 2 s.h. Mikrobiologi 4 s.h. Praktik i biologiska vetenskaper 1-3 s.h. Fundamentals of Molecular Genetics 4 s.h. Human Anatomy 4 s.h. Human Physiology 4 s.h. Tillämpad farmakologi 3 s.h. Biokemi 4 s.h. Immunologi 3 s.h. Cellbiologi 4 s.h. Cancerbiologi 3 s.h. Kalkyl I 4 s.h.

Lärarexamen i biologi

 1. FÖR BIOLOGI MAJORS SOM VILL HA EN SEKUNDÄR STYRNING (5-12): Studenter med huvudämne i biologi som önskar Iowa Teacher Certification med en Biology Secondary Endorsement måste uppfylla de viktigaste kraven ovan och Secondary Education Program (med SCIE3360 Methods of Teaching Science and Mathematics som lämplig metodkurs).
 2. ALTERNATIV 1: FÖR ICKE-BIOLOGISKA MAJORS SOM VILL HA EN SEKUNDÄR BIOLOGISK ANSTÄLLNING (5-12). Icke-biologiska majors som önskar ett sekundärt biologigodkännande (5-12) i Iowa måste slutföra ett huvudämne inom ett sekundärt undervisningsområde, Secondary Education Program (med SCIE3360 Methods of Teaching Science and Mathematics som lämplig metodkurs) och 27 terminstimmar i biologi inklusive följande kurser:
  BIOL1400 Unity of Life 3 s.h.
  BIOL2360 Fundamentals of Microbiology 4 s.h.
  BIOL2430 Animal Biology 4 s.h.
  BIOL2440 Plant Biology 4 s.h.
  BIOL3400 Ecology and Conservation Biology 3 s.h. och BIOL3401 Ecology and Conservation Biology Lab 1 s.h.
  BIOL3420 Human Anatomy 4 s.h.
  BIOL3440 Human Physiology 4 s.h.
  ALTERNATIV 2: FÖR ICKE-BIOLOGISKA MAJORER SOM VILL HA EN SEKUNDÄR BIOLOGI ENDORS (5-12). Icke-biologiska majors som önskar ett sekundärt biologigodkännande (5-12) i Iowa måste slutföra ett huvudämne inom ett sekundärt undervisningsområde, Secondary Education Program (med SCIE3360 Methods of Teaching Science and Mathematics som lämplig metodkurs) och 30 terminstimmar inom det breda området vetenskap (BIOL, CHEM, SCIE) för att inkludera följande 15 terminstimmar i biologi:
  BIOL1500 Fundamentals of Ecology and Evolution 3 s.h.
  BIOL1520 Fundamentals of Organismal Biology 4 s.h.
  BIOL2100 Fundamentals of Cell Biology and Genetics 4 s.h.
  Välj en av följande BIOL-kurser:
  BIOL2360 Mikrobiologi 4 s.h.
  BIOL2430 Animal Biology 4 s.h.
  BIOL2440 Plant Biology 4 s.h.
  BIOL3400 Ecology and Conservation Biology 3 s.h. och BIOL3401 Ecology and Conservation Biology Lab 1 s.h.

BA-examen - Sustainability Studies Major

Utöver de grundläggande utbildningskraven kräver det tvärvetenskapliga huvudämnet i hållbarhetsstudier 46 s.h.

Grundkurskrav 31 s.h.

  /SUST1100 Introduktion till hållbarhet 3 s.h. Miljöbiologi 3 s.h. Introduktion till miljökemi 4 s.h. Principles of Microeconomics 3 s.h. Amerikansk miljölitteratur 3 s.h. United States Environmental History 3 s.h. Introduktion till statistik 3 s.h. Miljöetik 3 s.h. Miljö och samhälle 3 s.h. Introduktion till geografisk informationsvetenskap 3 s.h.

6 s.h. valfria ämnen från följande lista. Minst 3 s.h. måste vara övre division.

  Sustainable International Agriculture 3 s.h. Ekokonst och keramik 3 s.h. Ekologi och bevarandebiologi 3 s.h. och BIOL3401 Ecology and Conservation Biology Lab 1 s.h. Affärsetik 3 s.h. Principles of Macroeconomics 3 s.h. Offentliga finanser 3 s.h. Kreativt skrivande: Skönlitteratur 3 s.h. Global Eco-Cinema 3 s.h. Dokumentärfilm 3 s.h. Musik och miljö 3 s.h. Miljöpsykologi 3 s.h.

Praktikkrav 6 s.h.

Krav på grundsten/seniorseminarium/seniorprojekt (3 s.h.)

Program, inklusive praktikplatser, kommer att övervakas av en ständig kommitté för hållbarhetsstudier med en konsekvent ordförande som fungerar som en punktperson.


BIOL3400 Utvecklingsbiologi - Biologi

Huvudämne i djurbiologi
Djurbiologi är studiet av den enorma variationen av djurliv på jorden. Som en institution för biovetenskap med centralt fokus på den biotiska miljön finns det ett behov av att anta ett teoretiskt och praktiskt förhållningssätt till djurens biologi hur djur integreras i miljön och hur miljöförändringar kan påverka djurpopulationer i framtiden.

Majoren undersöker de olika djurgruppernas evolutionära ursprung - deras struktur, fysiologi, beteende, interspecifika associationer, försvarsmekanismer, ekologi och bevarande.

Huvudämne i tillämpad växtvetenskap
Plant Sciences är den vetenskapliga studien av växtliv och utveckling. Applied Plant Sciences huvudämne undersöker utvalda aspekter av växtvetenskap genom praktiska och teoretiska studier för att främja önskan om fortsatta utforskande undersökningar av biologiska lösningar på verkliga problem.

NIVÅ I
Minst 24 poäng från nivå 1, varav 18 måste vara FPAS-kurser och måste innehålla:


Pre-Apotek

Studenter som är intresserade av att ta en doktorsexamen i farmaci (PharmD) bör ha huvudämne i biologi eller kemi (med en biologi). För bästa förberedelse rekommenderar vi en dubbel major i både biologi och kemi. Studenter bör se över antagningskraven för de apoteksskolor de väljer. Vi rekommenderar att eleverna slutför följande kurser (tillsammans med kraven för en huvudämne i biologi, kemi eller båda) för förberedelse för antagning och framgång i apoteksskolan:

 • BIOL3120 Praktik i biologiska vetenskaper
 • BIOL3310 Molekylär genetik
 • BIOL3420 Människans anatomi
 • BIOL3440 Människans fysiologi
 • BIOL3500 Tillämpad farmakologi
 • BIOL4310 Biokemi
 • BIOL4400 Immunologi
 • BIOL4450 Cellbiologi
 • CHEM3300 Analytisk kemi
 • MATH1380 Introduktion till statistik
 • MATH1510 Kalkyl I

Under somrarna bör studenter överväga praktikplatser eller volontärerfarenheter på lokala sjukhus eller apotek för att få praktisk erfarenhet. De flesta studenter tar PCAT-provet i juni i junioråret och börjar ansöka till apoteksskolor under sommaren efter junioråret. Tidig ansökan med hjälp av PharmCAS-applikationstjänsten rekommenderas starkt.


Hållbarhetsstudier huvudämne

Utöver de grundläggande utbildningskraven kräver det tvärvetenskapliga huvudämnet i hållbarhetsstudier 46 s.h.

Grundkurskrav 31 s.h.

  /SUST1100 Introduktion till hållbarhet 3 s.h. Miljöbiologi 3 s.h. Introduktion till miljökemi 4 s.h. Principles of Microeconomics 3 s.h. Amerikansk miljölitteratur 3 s.h. United States Environmental History 3 s.h. Introduktion till statistik 3 s.h. Miljöetik 3 s.h. Miljö och samhälle 3 s.h. Introduktion till geografisk informationsvetenskap 3 s.h.

6 s.h. valfria ämnen från följande lista. Minst 3 s.h. måste vara övre division.

  Sustainable International Agriculture 3 s.h. Ekokonst och keramik 3 s.h. Ekologi och bevarandebiologi 3 s.h. och BIOL3401 Ecology and Conservation Biology Lab 1 s.h. Affärsetik 3 s.h. Principles of Macroeconomics 3 s.h. Offentliga finanser 3 s.h. Kreativt skrivande: Skönlitteratur 3 s.h. Global Eco-Cinema 3 s.h. Dokumentärfilm 3 s.h. Musik och miljö 3 s.h. Miljöpsykologi 3 s.h.

Praktikkrav 6 s.h.

Krav på slutsten/seniorseminarium/seniorprojekt (3 s.h.)

Program, inklusive praktikplatser, kommer att övervakas av en ständig kommitté för hållbarhetsstudier med en konsekvent ordförande som fungerar som en punktperson.


Professor Nicola Stonehouse

Forskning är Stonehouse-gruppen som spänner över virologi och RNA-biologi, och tillämpar nya tillvägagångssätt för studier av virusreplikation och montering inom tre huvudforskningsområden:

 1. Picornaviral replikation, särskilt rollen av det RNA-beroende RNA-polymeraset av mul- och klövsjukevirus och bearbetning av det virala polyproteinet. Detta projekt finansieras av BBSRC.
 2. Design av nya virusliknande partikelvacciner (t.ex. mot polio och EV71) och design av generiska vaccinställningar. Detta projekt finansieras av MRC och av WHO
 3. RNA-aptamerer som verktyg och leverans av aptamerer i huden som potentiella nya terapeutiska medel. Detta projekt finansieras av MRC.

Forskningsintressen

Viral replikering och montering

<h4>Forskningsprojekt</h4> <p>Alla forskningsprojekt jag för närvarande arbetar med kommer att listas nedan. Vår lista över alla <a href="https://biologicalsciences.leeds.ac.uk/dir/research-projects">research-projekt</a> låter dig se och söka i hela listan över projekt på fakulteten.</p>

Kvalifikationer

Professionella Medlemskap

Studentutbildning

Forskarutbildningsområden:

 • Picornaviral replikation
 • Utveckling av virusliknande partikelvaccin
 • Användning av RNA-aptamerer för att studera virala proteiner och hämma deras funktion

Se även:

Moduler hanteras

BIOL3400 - Färdigheter i cellbiologin för mänskliga sjukdomar

Moduler undervisade

BIOC1301 - Introduktion till integrerad biokemi: livets molekyler och processer
BIOC3111/12/BIOL3112/MICR3120 A - ATU - Visualisera virus
BIOC3160 - Laboratorie-/litteratur-/dataforskningsprojekt
BIOL2301 - Mellanliggande färdigheter för biologiska vetenskaper
BIOL2301/03 - Medelmåttiga färdigheter - BIOL
BIOL3306 - Forskningsprojekt för biologiska vetenskaper
BIOL3399 - Förberedelse av utökat forskningsprojekt
BIOL3400 - Färdigheter i cellbiologin för mänskliga sjukdomar
BIOL5180M - Biofarmaceutisk läkemedelsupptäckt och preklinisk testning
BIOL5294M - Förslag till forskningsprojekt för civilingenjör biovetenskap
BIOL5296M - Behandling av infektionssjukdomar och cancer
BIOL5382M - Utökat forskningsprojekt
BIOL5392M - Bioscience MSc Research Project
BIOL5394M - Specialiserade forskningsämnen och färdigheter
BIOW5902X - Läkemedelskemi och läkemedelsdesign
BLGY3110 - Tillämpad genetik
BMSC2120 - Vetenskapliga färdigheter
MICR1120 - Introduktion till mikrobiologi
MICR2121 - Molekylär virologi
MICR2222 - Medicinsk virologi
MICR3110 - Forskningsprojekt för medicinsk mikrobiologi
MICR3120/BIOC3111/12/BIOL3112 A - ATU - Luftvägsinfektioner
MICR3343 - Färdigheter för mikrobiologi i relation till medicinKommentarer:

 1. Osbeorht

  Fin fras

 2. Silvestre

  This magnificent idea is just about

 3. Davy

  Jag gratulerar, du fick besök helt enkelt av den ljusa idén

 4. Neleus

  Din fras, charm helt enkelt

 5. Abdul- Rashid

  Återigen, om vi överväger allt baserat på teorin om bots. Sedan finns det bara en mycket sammanhängande konversationsadministratör - AY?Skriv ett meddelande