Artiklar

Vattenegenskaper (fortsättning)


Ytspänning

En annan egenskap hos flytande vatten är spänningen som den representerar på dess yta. Detta beror på vattenmolekyler lockar varandra, hålla ihop (tillsammans), som om de bildade ett mycket tunt ytmembran. Titta på bilden nedan.

Pascal's princip

Pascal var en fransk forskare som bodde från 1623 till 1662. Bland många vetenskapliga samarbeten formulerade han följande princip: "Trycket som utövas på en vätska överförs integrerat till alla vätskepunkter." Titta på bilden nedan:

När vi kraftigt pressar en kork in i en flaska som innehåller vätska överförs detta tryck helt till vätskan i behållaren. Vattentrycket inuti flaskan ökar och skjuter ut den andra korkan.