Artiklar

Schistosomiasis


Det kallas också Shale, eller snigelsjukdom. Hon retas av en mask som heter Schistosome. Maskar lever i tarmarna och kan orsaka diarré, viktminskning, magsmärta, vilket ökar mycket volym (vattenmage) och problem i olika organ i kroppen.

Skistosomen ägg kommer ut tillsammans med avföringen av den smittade personen. Om det inte finns någon sump eller avlopp kan de nå färskt vatten (sjöar, dammar eller bäckar, flodstränder etc.). I vatten ger ägg upphov till små larver (andra djur än vuxna maskar) som kallas miracidia. Larver penetrerar en typ av snigel som kallas planorbid. Inuti snigeln reproducerar de sig och blir andra larver, cercariae, som kommer ut ur snigeln och simmar fritt i vattnet.

den cercaria kan tränga igenom huden till människor som använder vatten från sjöar, dammar, bäckar och andra platser för att bada, tvätta, arbeta, fiska eller andra aktiviteter.

Förutom att behandla patienten med medicinering måste ett avloppssystem installeras för att förhindra att ägg når vattnet. Människor måste också ha tillgång till vatten av god kvalitet och informeras om sätt att överföra sjukdomen.

Det är också nödvändigt att bekämpa snigeln som överför schistosomiasis med kemikalier och skapandet av fisk som matar på snigeln, såsom tilapia, tambaqui och piau. Dessa fiskar kan ätas av människor utan risk för förorening.

Video: Schistosomiasis Bilharzia an overview (Augusti 2020).