Kommentarer

Vattenburna sjukdomar


Bristen på rent dricksvatten och behandlat avlopp underlättar överföringen av sjukdomar som beräknas orsaka cirka 30 000 dödsfall dagligen över hela världen. De flesta av dessa förekommer bland barn, särskilt de från de fattigaste klasserna, som dör uttorkade av diarré orsakade av mikrober. I Brasilien får tyvärr mer än 3 miljoner familjer inte behandlat vatten och två och en halv gånger fler hus har inget avloppsvatten. Detta är mycket allvarligt.

Tillgång till rent vatten och avlopp uppskattas minska barndödligheten med minst en femtedel.

För att undvika vattenburna sjukdomar bör vi vidta följande försiktighetsåtgärder:

  • Skydda dammar och brunnar som används för leverans;
  • behandla vatten genom att eliminera mikrober och föroreningar som är skadliga för människors hälsa;
  • filtrera och koka vatten;
  • Tvätta inte mat som kommer att konsumeras rå med obehandlat vatten som grönsaker, frukt och grönsaker.

De viktigaste vattenburna sjukdomarna är:

Video: The sound of Death UNICEF Sverige (Augusti 2020).