I detalj

Grundvatten


Grundvatten, bildat av infiltration av regnvatten i jorden, som upptar sina porer och klippspår.

Det här vattnet sipprar in i jorden tills det når ett skikt av ogenomträngligt material.

Video: Låna en geolog. Om grundvatten. (Augusti 2020).