Information

Kemiska reaktioner


Omorganisation av atomer som bildar olika ämnen

En kemisk reaktion är en kemisk förändring där material (ett reagens eller reagens) blir ett nytt ämne eller ämnen (en produkt eller produkter).

Vissa reaktioner inträffar endast under vissa omständigheter (t.ex. värmeförsörjning, ljus eller el). Vissa reaktioner åtföljs av yttre indikationer (t.ex. färgändring, gasläckage, värme eller ljus).

Vilka är de viktiga typerna av kemiska reaktioner?

 • Syntesreaktion eller direkt kombination Det är reaktionen där två eller flera ämnen kombineras direkt för att bilda en ny kemisk förening.
  Allmän formel: A + B ---> AB
  Exempel: Fe + S ---> FeS
  dvs Iron + Sulphur ---> Iron Sulfide
 • Nedbrytningsreaktion Det är reaktionen där en kemisk förening bryts ned (sönderdelas) till två eller flera ämnen. Om sönderdelning kräver en värmekälla kallas det termisk sönderdelning.
  Allmän formel: AB ---> A + B
  Exempel: ZnCO3 ---> ZnO + CO2
  d.v.s. zinkkarbonat (+ värme) ---> zinkoxid + koldioxid
 • Enkel utbytesreaktion Det är reaktionen där ett element ersätter ett annat i en kemisk förening för att producera en ny förening och det förskjutna elementet.
  Allmän formel: A + BC ---> AC + B
  Exempel: Fe + CuSO4 ---> FeSO4 + Cu
  dvs Iron + Copper Sulphate ---> Iron Sulphate + Copper
 • Dubbelbyte-reaktion Det är reaktionen där två kemiska föreningar byter ut sina radikaler för att bilda två nya föreningar.
  Allmän formel: AB + CD ---> AD + CB
  Exempel: KCl + AgNO3 ---> KNO3 + AgCl
  dvs kaliumklorid + silvernitrat ---> kaliumnitrat + silverklorid

Video: Kemiska och fysikaliska reaktioner (Augusti 2020).