Artiklar

Grundläggande sanitet


Uppsättning av handlingar, tjänster och verk som ansvarar för insamling, behandling och distribution av vatten för offentlig försörjning; avloppsuppsamling och behandling; insamling, transport, behandling och slutförvaring av avfall.