Artiklar

Sexuellt överförda sjukdomar


Sex kan också leda till sjukdom. Är sexuellt överförda sjukdomar (eller könssjukdomar), som kan överföras från en smittad person till en frisk person under samlag.

Även om det är sant att vi kan säga att vissa sjukdomar som drabbar människan fortfarande är oundvikliga idag, liksom fallet med vissa cancerformer, tror vi att detsamma inte gäller sexuellt överförda sjukdomar, STD.

Även om vissa av dem har varit kända sedan mänsklig civilisations gryning, ger diagnostiska metoder, i kombination med många förebyggande metoder, oss att dra slutsatsen att STD: er är helt undvikbara. Låt oss titta på några av dem:

aIDS

gonorrhea

syfilis

Genital kondylom

Könsherpes

Hepatit B och C

Venerian lymfogranulom

Mjuk cancer

Se även en sammanfattningstabell över större sexuellt överförda sjukdomar