Information

Intrauterin enhet (IUD)


IUD: er är polyeten-artefakter, till vilka koppar eller hormoner kan tillsättas, vilka sätts in i livmoderkaviteten och utövar deras preventivmedel.

De agerar genom att förhindra befruktning, vilket gör det svårt för spermierna att passera genom den kvinnliga reproduktiva kanalen.

De vanligaste problemen under användning av IUD är utvisning av enheten, bäckensmärta, dysmenorré (oregelbunden blödning under de första månaderna) och ökad risk för infektion (akut infektion utan förbättring eller ihållande infektioner innebär borttagning av IUD). Det bör placeras av läkaren och halvårskontroll krävs och varje gång leukorré (onormal vaginal urladdning) uppträder.

Kvinnor som har kraftiga blödningar eller kraftiga menstruationskramper eller som har några intrauterina abnormiteter såsom fibroider eller gynekologisk cancer, äggledare, vaginal blödning eller kopparallergi kan inte använda IUD.

Graviditet förekommer sällan (hög effekt, från 95 till 99,7%) med risk för missfall i första och andra trimestern.

Avlägsnande av IUD kan göras efter ultraljudsutvärdering med tanke på riskerna för embryot. Om tillbakadragande inte är möjligt på grund av risk för missfall, ska patienten följas med korta intervall och informeras om vaginal blödning och leukorré.

Video: Внутриматочные спирали Мирена. Контрацепция. Часть7. Доктор Назимова (Augusti 2020).