Information

Blir den upplevda tiden komprimerad eller utökad när man drömmer? (eller stämmer det med verkligheten)

Blir den upplevda tiden komprimerad eller utökad när man drömmer? (eller stämmer det med verkligheten)We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Jag drömmer ofta långa drömmar. Ibland undrar jag om tidslinjen för berättelsen om min dröm inträffar komprimerad, i ett ögonblick eller andra gånger förlängd långsamt över en lång varaktighet.

  • Finns det något sätt att vetenskapligt upptäcka detta, och hur skulle det åstadkommas?

  • Finns det några tidigare exempel på att denna studie har utförts?


Ja, jag gjorde det här projektet! Logga in (eller skapa ett gratis konto) för att berätta hur det gick.

Andrew Olson, Ph.D., Science Buddies

Källor

  • Chudler, E. et al. (2006). Neurovetenskap för barn: Stroop Effect Neuroscience for Kids, University of Washington, Seattle. Hämtad 1 maj 2007.
  • APA. (2007). Interferens: Stroop-effekten. American Psychological Association.
  • Stroop, J.R., 1935. "Studies of Interference in Serial Verbal Reactions", ursprungligen publicerad i Journal of Experimental Psychology 18: 643-662, tillgänglig online från Classics in the History of Psychology, York University, Toronto, Ontario. Hämtad 1 maj 2007.

Det finns debatt om huruvida hallucinationer är perceptuella, men min diskussion handlar om huruvida drömmar kan vara övertygande verklighetstrogna i frånvaro av sinnesoberoende objekt. Om distinktionen mellan perception och fantasi bara är att upplevelsen orsakas av en yttre stimulans, är detta teoretiskt problematiskt (Siegel 2005) och skulle godtyckligt bortse från drömmar som perceptuell upplevelse. Huruvida hallucinationer ska kallas "kvasiperceptuella" (Nanay 2016) eller på annat sätt behöver inte diskuteras här. För enkelhetens skull hänvisar jag till hallucinationer som perceptuella.

Det finns andra användningsområden för termen "föreställande" som att låtsas, men för Ichikawas diskussion om drömfenomenologi är den relevanta typen att skapa en bild eller sensation i ens fantasi.

Vissa kanske hävdar att inre tal är ett helt annat fenomen än att föreställa sig tal, till exempel "subvokaliseringar", som kan förklara vissa auditiva verbala hallucinationer (för en djupgående diskussion, se Wilkinson 2014), men fantasi verkar mest korrekt beskrivning i dessa fall.

Känd som "propositionell fantasi" (Ichikawa 2016, s. 124).

Liao och Szabó Gendler (2011) karakteriserar vanföreställningar som "trosliknande mentala representationer som manifesterar en ovanlig grad av frånvaro från verkligheten [och] verkar uppvisa drag av både tro och fantasi" (s. 87). Även om de noterar att vanföreställningar kan involvera element av fantasi, stöder detta inte nödvändigtvis fantasimodellen, eftersom drömmar kan involvera både fantasi och hallucinationer, i överensstämmelse med den pluralistiska modellen för drömmar (Rosen 2018b).

Taget från Sleepanddreamdatabase.org, en allmänt tillgänglig databas som lagrar tiotusentals drömrapporter. Drömtext: Most Recent Dream - Q15), 41 ord, harris_2013s:001465 [Svarsdatum okänt].

Även om saccader definieras som frivilliga, om det finns fall av till exempel ofrivilliga REM-sackader genererade av PGO-aktivitet, skulle dessa vara undantag från deras frivillighet. För mina syften använder jag "saccades" för att hänvisa till alla ögonrörelser som är snabba och förblir neutrala om de är frivilliga.

En alternativ tolkning är att tACS var ineffektivt för att modulera frontallobsaktiviteten i 23 % av fallen, så klarhet bör därför inte förväntas. Det är oklart om EEG-övervakningen som utförts under dessa experiment kan disambiguera. Tack till en recensent för denna punkt. Det är emellertid också viktigt att notera att i Voss et al. (2014) arbete antogs ”klarhet när försökspersoner rapporterade förhöjda betyg (> medelvärde + 2 se) på endera eller båda av LuCiD-skalan faktorerna insikt och dissociation” (s. 813) där ”dissociation” syftar på att anställa en 3:e person perspektiv. Definitionen av klarhet som är relevant för min diskussion, insikten om att man drömde, är mer specifik än denna skala, och således kan andelen drömmare som insåg att de drömde vara mindre än de 77 % som noteras här. Potentialen för ökad kognitiv förmåga att uppstå utan uttrycklig medvetenhet om att man drömmer stöder uppfattningen att drömmar ibland kan stå emot rationell granskning.

Observera att det finns en viss debatt om vilken ålder denna utveckling är avslutad (Sándor et al. 2015).

Tack till en granskare för förslag i det här avsnittet.


Carl Rogers komponenter i självkonceptet

Carl Rogers, en av grundarna av humanistisk psykologi, föreslog att självuppfattningen inkluderar tre komponenter:

Självbild

Självbild är hur vi ser oss själva. Självbild inkluderar vad vi vet om oss själva fysiskt (t.ex. brunt hår, blå ögon, långa), våra sociala roller (t.ex. fru, bror, trädgårdsmästare) och våra personlighetsdrag (t.ex. utåtriktad, seriös, snäll).

Självbild stämmer inte alltid med verkligheten. Vissa individer har en uppblåst uppfattning om en eller flera av deras egenskaper. Dessa uppblåsta uppfattningar kan vara positiva eller negativa, och en individ kan ha en mer positiv syn på vissa aspekter av jaget och en mer negativ syn på andra.

Självkänsla

Självkänsla är det värde vi sätter på oss själva. Individuella nivåer av självkänsla är beroende av hur vi utvärderar oss själva. Dessa utvärderingar inkluderar våra personliga jämförelser med andra såväl som andras svar på oss.

När vi jämför oss med andra och upptäcker att vi är bättre på något än andra och/eller att människor reagerar positivt på det vi gör, växer vår självkänsla på det området. Å andra sidan, när vi jämför oss med andra och finner att vi inte är lika framgångsrika inom ett visst område och/eller människor reagerar negativt på vad vi gör, minskar vår självkänsla. Vi kan ha hög självkänsla inom vissa områden ("jag är en bra student") samtidigt som vi har negativ självkänsla hos andra ("jag är inte omtyckt").

Idealiskt jag

Det ideala jaget är det jag vi skulle vilja vara. Det är ofta skillnad mellan ens självbild och ens idealjag. Denna inkonsekvens kan påverka ens självkänsla negativt.

Enligt Carl Rogers kan självbild och idealjag vara kongruenta eller inkongruenta. Överensstämmelse mellan självbilden och idealjaget innebär att det finns en ganska stor överlappning mellan de två. Även om det är svårt, för att inte säga omöjligt, att uppnå perfekt kongruens, kommer större kongruens att möjliggöra självförverkligande. Inkongruens mellan självbilden och det ideala jaget betyder att det finns en diskrepans mellan ens jag och ens upplevelser, vilket leder till intern förvirring (eller kognitiv dissonans) som förhindrar självförverkligande.


Depressiva medel

Etanol, som vi vanligtvis kallar alkohol, tillhör en klass av psykoaktiva droger som kallas depressiva. A deprimerande är ett läkemedel som tenderar att undertrycka aktiviteten i centrala nervsystemet. Andra dämpande medel inkluderar barbiturater och bensodiazepiner. Dessa läkemedel har gemensamt sin förmåga att fungera som agonister för neurotransmittorsystemet gamma-aminosmörsyra (GABA). Eftersom GABA har en lugnande effekt på hjärnan, har GABA-agonister också en lugnande effekt dessa typer av läkemedel ordineras ofta för att behandla både ångest och sömnlöshet.

figur 2. Den GABA-styrda kloridkanalen (Cl-) är inbäddad i cellmembranet hos vissa neuroner. Kanalen har flera receptorställen där alkohol, barbiturater och bensodiazepiner binder för att utöva sina effekter. Bindningen av dessa molekyler öppnar kloridkanalen, vilket tillåter negativt laddade kloridjoner (Cl-) in i neuronens cellkropp. Att ändra sin laddning i negativ riktning driver neuronen bort från att skjuta, så aktivering av en GABA-neuron har en tystande effekt på hjärnan.

Akut alkoholtillförsel resulterar i en mängd olika förändringar av medvetandet. Vid ganska låga doser är alkoholanvändning förknippad med känslor av eufori. När dosen ökar rapporterar människor att de känner sig sövda. I allmänhet är alkohol associerat med minskad reaktionstid och synskärpa, sänkta nivåer av vakenhet och minskning av beteendekontroll. Med överdriven alkoholanvändning kan en person uppleva en fullständig förlust av medvetandet och/eller svårigheter att komma ihåg händelser som inträffade under en period av berusning (McKim & Hancock, 2013). Dessutom, om en gravid kvinna konsumerar alkohol, kan hennes spädbarn födas med ett kluster av fosterskador och symtom som kollektivt kallas fetal alcohol spectrum disorder (FASD) eller fetalt alkoholsyndrom (FAS).

Vid upprepad användning av många medel som dämpar centrala nervsystemet, såsom alkohol, blir en person fysiskt beroende av substansen och kommer att uppvisa tecken på både tolerans och abstinens. Psykologiskt beroende av dessa läkemedel är också möjligt. Därför är missbrukspotentialen för medel som dämpar centrala nervsystemet relativt hög.

Drogabstinens är vanligtvis en motbjudande upplevelse, och det kan vara en livshotande process hos individer som har en lång historia av mycket höga doser av alkohol och/eller barbiturater. Detta är av sådan oro att människor som försöker övervinna beroende av dessa substanser endast bör göra det under medicinsk övervakning.

Försök


En morgon när jag arbetade med revideringar av ett papper som jag hade skickat in till PLoS ONE, dök detta upp på mitt Twitter-flöde,

Jag har nu hört från flera anställda eller nära anställda proffs att publicering i @plosone var karriärsjälvmord. Tack så mycket Open Access

&mdash Ethan O. Perlstein (@eperlste) 21 januari 2013

och jag kände mig direkt besegrad. Hade jag valt dåligt när jag bestämde mig för att anmäla mig till PLoS ONE? Eller är de människor som ser PLoS ONE som “karriärsjälvmord” bara gamla professorer som av någon konstig anledning tror att papper inte granskas på PLoS ONE? Och spelar det ens någon roll, eftersom jag kommer att behöva samma gamla professorer för att vilja anställa mig om ett par år? Onödigt att säga att min motivation för att avsluta revisionerna avtog.

Lyckligtvis verkar det finnas andra där ute som jag djupt respekterar, som Ethan White (som, helt uppenbart, var akademisk redaktör för min tidning på PLoS), som rör sig genom de akademiska leden och har en annan uppfattning. Dessa människor värdesätter vetenskap för vetenskap, och inte där den råkar publiceras,

@DistribEcology Jag kan inte säga att du har fel, men Var är fel mått på papper och saktar ner vetenskapen. Vissa av oss gillar @plosone på ett CV.

&mdash Ethan White (@ethanwhite) 15 januari 2013

Så, med tanke på dessa kontrasterande åsikter och den potentiella risken med att publicera i PLoS ONE, varför gjorde jag det? Svaret är faktiskt relativt enkelt. Jag trodde att det skulle vara den bästa platsen för min tidning. Det bästa stället att få det läst av människorna jag ville läsa det. Jag ska prata om det mer om ett ögonblick, men låt mig först gå igenom tidningens inlämningshistorik för lite bakgrund om vad som ledde mig till PLoS ONE. Och medan jag håller på med det vill jag (igen!) skingra den otroligt apokryfiska uppfattningen att papper är antingen inte peer-reviewed på PLoS, eller inte peer-reviewed rigoröst (se här för kort diskussion).

Papper är klart! Låt oss skicka det i glömska i ett par månader…

Min uppsats handlar om allmänna modeller för allometrisk skalning (hur organismegenskaper och processer, som metabolism) förändras med storleken, och hur vi bör se på dessa i riktigt varierande ekosystem som savanner. Jag tycker att allometrisk skalning är ganska cool eftersom det är en av de få sakerna inom ekologi som verkar vara något universell över olika taxa. Som sådana har flera generella modeller utvecklats (ofta baserade på fysiska första principer och antaganden om naturligt urval) som gör testbara förutsägelser för hur organismer (träd i mitt fall) bör variera med storlek. Som du säkert kan gissa, när vi faktiskt går ut och mäter allometriska samband (som förhållandet mellan trädets diameter och höjd eller biomassa) matchar de inte exakt de ‘ideala’ förutsägelserna. Detta var fallet med mina data, men jag hade en poäng att göra: bara för att en modellförutsägelse inte faller inom det observerade konfidensintervallet på 95 % gör inte menar att teorin är felaktig i sig. Istället är det mer troligt att teorin är ofullständig, och nödvändigtvis eftersom den försöker vara generell. Jag tror att detta blir ännu tydligare om de avvikelser vi observerar från förutsägelser går i en viss riktning som överensstämmer med vår förståelse av “trycken” inom ett ekosystem (som frekvent brand).

Jag hade systemspecifika data (alla från savanner), men ett ganska allmänt fall jag argumenterade för att jag trodde skulle vara viktigt att diskutera som en hel disciplin. Så jag skickade in uppsatsen till Ekologi. Och väntade. I över tre månader. Tills beslutet slutligen kom från redaktören: avslagit. Absolut avvisad. Inga större recensioner och skicka sedan in igen. Det var ganska tydligt att de inte ville ha mitt papper. Och det är ok eftersom jag fick bra, kritiska recensioner (en del baserade på tekniska frågor, andra på mer filosofiska frågor) som till slut gjorde tidningen bättre. Men då var jag tvungen att bestämma var jag skulle skicka in härnäst.

Låt oss gå med PLoS ONE

Efter att ha tagit hand om de tekniska frågorna som togs upp i ekologirecensionerna började jag och mina medförfattare diskutera vart vi skulle skicka in härnäst. Jag hade fortfarande ett allmänt fall som jag ville argumentera för, men det verkade som att det inte skulle hända att komma in i en allmän (och därmed toppklassig) ekologitidning*. Vi började fundera på nästa nivå av ekologitidskrifter (saker som Functional Ecology), men ingen verkade ge rätt passform. En annan tidskrift som vi slängde runt var till exempel American Journal of Botany som är en bra tidskrift (påverkansfaktor = 2,6) med en bra läsekrets, men jag var orolig för att många ekologer inte skulle hitta min tidning där. Även om det hade passat bra innehållsmässigt ville jag ha en mer mångsidig publik.

Plus att det fanns ett annat övervägande: jag behövde börja få ut några förstaförfattarpublikationer, snabbt. Den här uppsatsen var ett slags sidoprojekt, så jag ville inte fortsätta att fastna i det och vänta 3-4 månader på beslut. På samma sätt, eftersom slutsatserna jag drar i tidningen är lite kontroversiella i den filosofiska meningen av hur människor ser på vetenskap och allmänhet, fanns det alltid en chans att ett par recensenter eller redaktören skulle se saker annorlunda och besluta om ett avslag. Jag började tänka på PLoS ONE.

Jag personligen gillar PLoS ONE. Och även om det kan få en dålig (ibland förtjänt) inslagning som en plats för att publicera ointressant vetenskap (eftersom “upplevd effekt” inte beaktas under granskningsstadiet), tycker jag att många artiklar är ganska bra. Det enda jag verkligen inte förstår är varför PLoS ONE får rykte om sig att publicera ointressant vetenskap medan tidskrifter på lägre nivå får godkänt på sådan kritik. Allt vi publicerar kommer inte att vara omvälvande, så vi behöver tidskrifter på lägre nivå för att driva oss vidare och samla in viktiga detaljer. Men om PLoS ONE kommer att kritiseras för att ha publicerat “ointressant”, “oimpactful” vetenskap, då skulle samma kritik kunna riktas mot mycket av tidskrifter — samma tidskrifter som vissa anser vara “riktiga” medan de överväger PLoS ONE “falsk”. Jag argumenterar inte för det. Jag argumenterar bara för en mer nyanserad syn på vad PLoS ONE är och hur det kan tjäna det vetenskapliga samfundet. Och för de som tror att PLoS ONE bara publicerar vetenskap som ingen bryr sig om, kolla in den här artikeln i Ideas in Ecology and Evolution.

Jag bör också nämna att även om jag inte är den största förespråkaren för öppen tillgång, så är jag mycket positiv till öppen vetenskap i allmänhet. Så jag tog en del av beslutet utifrån det. Jag hade till och med tänkt för mig själv när tidningen först granskades på Ecology, dvsOm detta inte accepteras kommer jag att skicka in till en öppen åtkomsttidskrift. Men jag är inte en av de personer som nödvändigtvis ogillar (eller aldrig kommer att skicka in) alla tidskrifter som inte är öppen åtkomst. Oavsett om det är bra eller dåligt, det är väl i betraktarens öga antar jag.

Till slut bestämde vi oss för att skicka in till PLoS ONE (utan att jag behövde vrida armarna på medförfattare alls!), eftersom jag trodde att tidningen skulle ses av den bredaste publiken och kanske få fler läsningar av ekologer i allmänhet (i motsats till till bara växtekologer, eller bara savannekologer). Recensionsprocessen var jättebra. Vi hade en ämnesredaktör inom en vecka och nästa vecka skickades den ut till recensenter. PLoS försöker få en recensionstid (det vill säga i händerna på granskarna) på 10 dagar** och vår tid föll inom felmarginalen, tror jag. Allt som allt tog från inlämning till första beslut ungefär en månad. Och beslutet var stora ändringar.

Nej, vårt papper accepterades inte helt enkelt på PLoS ONE (i själva verket har PLoS ONE bara cirka 30 % avslag på acceptans). Recensionerna var hårda, kritiska och insiktsfulla. Det var uppenbart att det inte fanns något frikort på PLoS och mitt svarsbrev tog över tio sidor för att ta itu med de tre granskarnas oro. Detta var inte peer-review light, som vissa (som inte har skickat in ett papper till PLoS antar jag) kallar det***.

I slutändan är jag väldigt glad över vårt beslut att publicera i PLoS ONE. Granskningen gick smidigt och snabbt, och redaktionen är mycket hjälpsam under produktionsfasen (de lade till i text åt mig, etc.). Frågan är fortfarande öppen om det är rätt plats för min tidning, men sedan den 6 mars har den fått 409 unika visningar. Så även om tidningar kan vara svårare att hitta i PLoS eftersom de publicerar så många tidningar inom så många områden utan en traditionell innehållsförteckning, verkar det som om vissa människor hittar till tidningen.

Verklighetskoll

Codan till allt detta är en verklighetskontroll. Jag kommer nog inte publicera i PLoS ONE igen på ett bra tag. Det finns fortfarande för mycket negativ fördom mot tidskriften och mot människor som har "för många" PLoS ONE-papper på sitt CV. Mina nästa papper är uppradade för mer traditionella arenor som The American Naturalist och Ecological Applications. Dessutom, på gott och ont, ska jag vara ärlig, jag har fortfarande en (en del skulle kalla skamlig) önskan att se mitt namn på en Science eller Nature-tidning. Kanske är det här för mitt eget ego eller så är det bara så de flesta av oss har blivit akademiskt “uppfostrade.” Oavsett, även om jag personligen gillar PLoS ONE och läser många ekologiska uppsatser som de publicerar, kommer du inte’ kommer att se mitt namn där igen snart. Jag är helt enkelt inte modig nog.

*Delvis tror jag detta eftersom vi helt enkelt inte hade tillräckligt med data (det har vi aldrig!). Jag är helt säker på de slutsatser jag drar från våra data, men jag kan också helt förstå varför en topptidning skulle vilja se mer.

**10 dagar!! Det är mycket bättre än 30-60 dagar i granskarens händer.

***Men kanske många anser att “peer-review light” är recensioner som inte tänker på potentiell påverkan. Vilket jag inte gör. Jag anser att det är en tidskriftsspecifik övervägande, inte ett allmänt attribut för peer review.


Blir den upplevda tiden komprimerad eller utökad när man drömmer? (eller stämmer det överens med verkligheten) - Biologi

Så jag tänkte att jag skulle ge tillbaka tjänsten, lite ödmjuk tankeställare. Ansvarsfriskrivning: det är all personlig forskning[1].

Till köttet. Förlåt imperativtonen ibland, allt är på gott humör och för korthet.

> Bearbetningen av känslor inkluderar ofta tankeprocesser

Det är möjligen egendomligt.

Känslor och tankar utvecklades, i denna ordning, som allmänna bearbetningssystem för kroppssinnet (känslor härstammar helt enkelt som "kroppens språk", varken goda eller dåliga till sin natur, men mestadels är kommunikation av interna tillstånd tänkande mer korrelerad till sensorisk perception som det verkar - bokstavligen kunde bara ha valts initialt för att bearbeta signaler, t.ex. visuella eller auditiva, och sedan utvecklats därifrån).

Båda jobbar nu tillsammans men det finns inget bestämt tal som dominerar "allmänt", det verkar skilja mycket mellan individer t.ex. män verkar ha en starkare medvetenhet om sitt inre tillstånd ("tänka sina känslor") medan kvinnor tenderar att kräva starka fysiska tillstånd för att nå medvetenhet, och omvänt rapporterar mycket mer om " att känna sina tankar", deras mentala tillstånd. Detta är bara ett statistiskt exempel bland förmodligen många varianter av den ordningen.

Stephen Covey i den berömda 7 vanor förmedlar denna poäng: ”Mellan stimulans och respons finns det utrymme. I det utrymmet finns vår makt att välja vårt svar. I vårt svar ligger vår tillväxt och vår frihet.” Bra råd i sig, det antyder att otränade människor tenderar att svara utan tänkande och därigenom främja sina känslor från "vägledningssystem" till "beslutssystem".

Jag tror att "släppa taget" och "vara spontan" - vad vi gör för att dansa väl, känslomässigt — är positiva lägen (eller snarare balanserande handlingar, svar) som starkt tyder på ett behov av att föredra känslor framför tankar vid tidpunkten. Det är verkligen nödvändigt på vägen mot överlevnad (parning, därav dejting, förförelse men också politik från huset till kontoret, etc.).

- varje gång du inramade analys som antyder tanke efter eller som svar på känslor, är det värt att undersöka ett "tänklöst" direkt svar (obs: i detta sammanhang är allt ett svar, även i passivitet gör vi ett val, t.ex. att "fortsätta att lyssna").

- Avkorrelera de två tankarnas och känslornas poler, ses oberoende som olika typer av parallell bearbetning, olika "typer" av maskiner (olika I/O också).

- Överväg driftslägen där "emotions ≥ tankar" i slutresultatet, i full överensstämmelse med ens tankar, för att frivilligt " sluta tänka".

> För att till fullo förstå hur detta kan vara möjligt måste vi analysera alla skillnader mellan musik och drömmar.

Egentligen skulle jag undersöka att testa fysiologiska svar först (och framför allt inte försumma de långsiktiga fördelarna, de varaktiga psykologiska egenskaperna (eller dess konsekvenser, som lugnande eller energigivande) över timmar, dagar, månader till och med (vilket möjligen motbevisas av fall av allvarlig brist på drömmar).

> Att drömma är mycket äldre än musik

Jag tror att det talar om utvecklingen av hjärnstrukturer, det verkar som att tolka "musik" är en ganska avancerad funktion. Det är också till stor del möjligt att andra arter skulle höra "musik" som låter som slumpmässigt skratt, buller för oss - och vice versa. Vi vet nästan säkert att andra arter inte känner igen mänsklig musik, men det finns lite i vägen för att berätta vad skulle kunna faktiskt vara musik i deras öron.

> Inom drömmar tillhandahålls innehållet och känslorna som ett enda fast paket.

Jag är inte säker på det. Systemen som är involverade i att skapa bildernas berättelse och de som är involverade i deras uppfattning och känslorna därav kan till stor del vara distinkta strukturer (förutsatt att hjärnan fortsätter att fungera i stort sett likadant oavsett vaket tillstånd).

Vad jag menar är att i både drömmar och musik, enligt min uppfattning, tillhandahålls innehållet vad jag än är känna eller tror om det kommer efter som en intern respons/state slutligen svarar jag (oavsett om det är undertryckt eller inte av kroppen som när jag drömmer). Observera att allt detta är parallellt, ny data har kommit in i uppfattningen när jag svarar på den senaste inmatningen.

Jag tror att det stärker ditt fall: de två processerna är ännu mer jämförbara i denna uppfattning.

Ett ord om fantasi, som, som jag ser det, alltid tar fart mittemellan "bearbetningsresultat" (från input) och "bera ett svar" (vår slutliga resultat) — detta till och med lilla ögonblick av tvekan till bekräfta agera innan vi gör, som i vissa fall är tillfälligt frånvarande från perception, särskilt i förhöjda känslomässiga tillstånd (t.ex. adrenalin har ett sätt att sudda ut uppfattningen till den limbiska lågnivån, smärtorna, rädslorna, etc.)

- Av dessa fysiologiska skäl fungerar musik (och all känsloframkallande aktivitet) som en tillfällig "limbisk smärtstillande" av slag. Sorta upptar sinnet, fokus, perception.

– Fantasi är både en grov " känsla" på låg nivå om "vad skulle kunna" (vara, har varit, hända, etc) och stiger upp till ett fullfjädrat "tänkande" kraftpaket på hög nivå specialiserat på skapande. Återigen, denna känsla-tänkande dikotomi. I detta tror jag att vi kan observera hur "känslor på låg nivå" svämmar över drömmar medan "högnivåtänkande" av det slag som vi åberopar för att bearbeta imaginära bilder på musik är mycket mer kontrollerat, faktiskt 'medvetet' om dess virtualitet - det är nästan som om tänkandet var ett bearbetningssystem på högre nivå som kunde skilja mellan verklighet och fiktion, vilket känslor på en lägre bearbetningsnivå inte verkar kunna!

> Denna skillnad kan vara direkt relevant för att förklara varför musik är människospecifik – för att aktivt tänka på långsiktiga mål är (så vitt vi vet) en specifikt mänsklig strävan.

Jag är inte helt säker på hela den här långtidsdikotomien i det här fallet, jag tror att det mer är en konsekvens av ovanstående fysiologiska system att vi är mer omedelbart bryr sig om känslor i drömmar och mer avslappnad om en icke-hotande vaken situation — du måste inse hur dramatiskt olika båda dessa ögonblick är för hjärnan, under någon form eller grad medvetande.

Kort sagt, när överlevnaden står på spel ser vi de djupaste strukturerna dyka upp i full kraft (föga förvånande lågnivålager tenderar att vara starkast på att "överordna" allmän funktion).

Riktigt intressant tagning! Jag undrar om det också är en fråga om system (låg hög nivå, eller tänkande vs känsla, eller en slump av uppfattning som stängs av i drömmar eller är för komplex för att fungera ordentligt på den nivån.

Jag har länge identifierat "förtrogenhet" som en av de stora bestämningsfaktorerna (hos människor som hos djur är det en av de där riktigt låga djupt raffinerade mekanismerna, som bara dyker upp så snart som minne är möjligt, till och med ROM från DNA som producerar omedvetna biologiska strukturer). Saker och ting rör sig bara "mot" det välbekanta "goda", och "abort" från det "okända" eller "familiarly dåliga".

Vilket, när man tänker efter, också kan uttryckas i termer av konstigheter, förtrogenhetens omvända polaritet.

Oavsett vilket så passar dina iakttagelser om konstigheter ganska bra med min nuvarande modell[2]. Jag måste återigen tacka dig för eftertanke.

Fantastisk läsning, fantastiskt tillvägagångssätt!

[1]: Mitt "mål" har alltid varit en allmän modell av "kroppssinnet" (som "rymdtid", jag avvisar den fragmenterade teorin om dualitet och inkluderar djur i kontinuiteten). Så jag har en ganska 10 000 fot fågelperspektiv, mer 'strukturell' och mindre 'specifik' antar jag, men sådan forskning som OP's är ren honung för mig – de hjälper mig att informera alla kategorier Jag brottas med i min forskning.

I ärlighetens namn och transparens är jag inte "universitetskvalificerad" inom dessa områden – det finns för många av dem ändå. Men jag är stolt över 20+ år stark transdisciplinaritet, försöker alltid svara på denna fråga: " vad får oss att bocka? varför gör vi som vi gör?"

[2]: I korthet är modellen grafinspirerad med geometriska element, och jag har hittills identifierat

7 noder eller "krafter" som jag kallar dem (varav tanke, känsla och perception är 3). Det "omedvetna" är ännu en annan (sitter under allt annat som proto-sinne, det tidigaste bearbetningssystemet), och det jag kallar "vilja" eller "visdom" är ungefär den högsta nivån, mest utvecklade (det motsvarar ungefär den prefrontala cortex, biologiskt och "filosofi" i vår ontologi). Det är här långsiktig medvetenhet sker, t.ex. vår förmåga att fördröja tillfredsställelse - ett tydligt fall av tankar som totalt överväger känslor.

Jag har observerat en sorts "spänning" (jag menar verkligen både den vanliga termen och det matematiska begreppet tensorer) mellan det omedvetna och min nod av "vilja" - det verkar som att båda fungerar som "impulsdrivare", källor till vilje och viljestyrka ( som framför allt är i ändlig mängd för en dag och tenderar att fyllas på efter sömndrömmar, det verkar också ungefär lika för alla men med betydande skillnader som tydligen är ganska svåra att ändra, träna, avträna).

Jag avslutar det där om du inte vill ha mer, men generellt sett verkar det som att 'visdom' är sätet för vår 'informerade och värderade kunskap', det vill säga en integration av känslor och tankar på ett sätt som "is rätt och känns rätt", det är ganska mycket " system 3: aggregator" om du kallar de andra två system 1 och system 2 som Daniel Kahneman.

Det kan vara en vinkel värd att titta på för att rama in några av dina frågor.


NEURONALA OSCILLATIONER SYNKRONISERAR PERCEPTION OCH HANDLING

I en serie studier har deltagarna ombetts att utföra en dubbel uppgift: de var tvungna att utföra en rörelse i egen takt och samtidigt urskiljaupptäcka en visuell stimulans nära tröskeln, som kort blinkade vid oförutsägbara tidpunkter i förhållande till rörelseprestanda. Genom att använda ett tidsupplöst tillvägagångssätt undersöktes visuell perception under ett långt tidsfönster kring rörelseutförande, vilket gjorde det möjligt att avslöja möjliga oscillerande spår i perceptuell prestanda redan under motorplaneringsfasen (se figur 1).

Schematisk representation av de neuronala oscillerande moduleringarna som ligger till grund för de rörelselåsta fluktuationerna i visuell prestanda och det huvudsakliga beteendeparadigmet som används för att undersöka detta fenomen. De färgade linjerna visar en tecknad serie av den pågående delta/theta-bandoscillerande aktiviteten under premovement-epoken i exempelförsök. Rörelsestart (svart pil) sker i en systematisk fas (i det här exemplet, dalgången) av den pågående rytmiska aktiviteten, vilket avslöjar oscillerande fasanpassning till den (framtida) rörelsestarten (se Tomassini et al., 2017). Alternativt kan rörelselåsning av delta/theta-faser bero på fasåterställning av en endogen, rörelserelaterad signal (t.ex. följdurladdning), som genereras under motorförberedelse vid ett systematiskt ögonblick innan rörelsen börjar (gråskuggat område) ). I varje försök presenteras en visuell sond (färgad prick) vid en slumpmässig tidpunkt (därav i en slumpmässig fas) både före och efter rörelsestart. Rörelselåst tidsmässigt genomsnitt av den visuella prestandan för de presenterade sonderna ger ett oscillerande mönster (grå linje se Tomassini et al., 2015, 2017 Benedetto et al., 2016), vilket återspeglar (1) påverkan av den pågående fasen på visuell prestanda. och (2) den konsekventa inriktningen av den pågående fasen till rörelsestart.

Schematic representation of the neuronal oscillatory modulations underlying the movement-locked fluctuations in visual performance and the main behavioral paradigm used to investigate this phenomenon. The colored lines show a cartoon of the ongoing delta/theta-band oscillatory activity during the premovement epoch in example trials. Movement onset (black arrow) occurs at a systematic phase (in this example, the trough) of the ongoing rhythmic activity, revealing oscillatory phase alignment to the (future) movement onset (see Tomassini et al., 2017). Alternatively, movement locking of delta/theta phases may be due to phase resetting by an endogenous, movement-related signal (e.g., corollary discharge), which is generated during motor preparation at a systematic moment in time before movement onset (gray-shaded area). In each trial, a visual probe (colored dot) is presented at a random time (hence, at a random phase) both before and after movement onset. Movement-locked temporal averaging of the visual performance for the presented probes yields an oscillatory pattern (gray line see Tomassini et al., 2015, 2017 Benedetto et al., 2016), reflecting (1) the influence of the ongoing phase on visual performance and (2) the consistent alignment of the ongoing phase to movement onset.

Benedetto and Morrone (2017) had participants performing continuous, slowly paced saccades (∼1 saccade every 3 sec) between two fixed targets and probed visual contrast discrimination in-between movements. They found delta-band oscillations (∼2–3 Hz) in visual performance, which are time-locked to saccade onset, beginning ∼1 sec before and continuing up to 1 sec after it (see Figure 2). This unveiled an ongoing perceptual rhythm that clearly outlasts the short-lived neuronal modulations observed in the monkey electrophysiological recordings. Given the long intersaccade interval (∼3 sec), the authors can also firmly exclude that the premovement rhythmicity reflects postmovement modulation due to the preceding saccade. This adds compelling evidence to the neurophysiological literature by suggesting that eye movements are effectively coupled to an ongoing visual delta rhythm. Interestingly, saccadic visual suppression and postfixational enhancement are embedded within the perceptual oscillation—that is, they are both part of its phasic modulations—opening the possibility that the ongoing oscillation determines the time of the transient phenomena (Benedetto & Morrone, 2017). Nonetheless, they report that the rhythmic modulation in visual perception slightly changes its dominant frequency from the pre- (∼3 Hz) to the postsaccadic (∼2 Hz) epoch, indicating that saccade execution may introduce a discontinuity in the oscillatory dynamics (Figure 2).

h8LJQQHhqAlDqgFCU7pWiUMFa6gnrS9Jdp7Q__&Key-Pair-Id=APKAIE5G5CRDK6RD3PGA" alt="Box on top: Experimental procedure from Benedetto and Morrone (2017). Participants performed saccades at their own pace to stationary saccadic targets (Fixation 1 and Fixation 2). At random delays from the saccadic onset (Δt), a brief Gabor stimulus with a contrast increment in its upper or lower side was presented, and participants reported the location of the increment. Box on bottom: Left: presaccadic and postsaccadic contrast discrimination performance as a function of time from saccadic onset. The gray area represents ±1 SEM from bootstrapping thick lines represent the best sinusoidal fit to the data for presaccadic responses (red,

3 Hz) and for postsaccadic responses (green,

Box on top: Experimental procedure from Benedetto and Morrone (2017). Participants performed saccades at their own pace to stationary saccadic targets (Fixation 1 and Fixation 2). At random delays from the saccadic onset (Δt), a brief Gabor stimulus with a contrast increment in its upper or lower side was presented, and participants reported the location of the increment. Box on bottom: Left: presaccadic and postsaccadic contrast discrimination performance as a function of time from saccadic onset. The gray area represents ±1 SEM from bootstrapping thick lines represent the best sinusoidal fit to the data for presaccadic responses (red,

3 Hz) and for postsaccadic responses (green,

2 Hz). Blue dots indicate the moment of maximal visual suppression caused by the execution of the saccade (saccadic suppression). Dashed vertical and horizontal lines indicate saccadic onset (time zero) and the median probability of correct response, respectively. Right: FFT mean amplitude spectra ±1 SEM for presaccadic responses (red) and postsaccadic responses (green), showing a significant peak at around 3 and 2 Hz, respectively. Asterisks indicate significance (0.05 > * > 0.01).

In a similar experiment, Hogendoorn (2016) suggested instead that saccades do not reset the phase of visual oscillations: The presaccadic phase (and frequency) is in fact preserved after the eye movement, although for a shorter time, compared with what was reported by Benedetto & Morrone (2017) (∼500 msec compared with ∼1 sec). The across-movement phase preservation leads Hogendoorn to speculate that eye movements, rather than playing an active role, may be themselves constrained by the phase of an ongoing rhythm, presumably of attentional origin (Hogendoorn, 2016). Both studies report saccade-related behavioral rhythmicity to be confined within the delta-band (2–4 Hz see also Wutz, Muschter, van Koningsbruggen, Weisz, & Melcher, 2016, for consistent results, further discussed below). Higher frequency (alphaeta) oscillations of behavioral performance (visual RTs) after a microsaccadic movement have also been reported recently (Bellet, Chen, & Hafed, 2017). Interestingly, this alphaeta oscillatory period that follows a microsaccade is further modulated by a slower oscillatory dynamics, alternating between visual hemifields at a rate of ∼2.5 Hz, with the initial hemifield preference being coherent with the direction of the microsaccadic movement. This alternate hemifield switching recalls the antiphasic fluctuation of spatial attention between different visual locations and objects (Re, Inbar, Richter, & Landau, 2019 Fiebelkorn et al., 2018 Helfrich et al., 2018 Jia et al., 2017 Fiebelkorn, Saalmann, & Kastner, 2013 Landau & Fries, 2012). Recent monkey (Fiebelkorn et al., 2018) and human intracranial (Helfrich et al., 2018) data provide converging evidence that the rhythmic sampling of visual spatial locations is shaped by multiplexed oscillations across the frontoparietal network, with higher frequency modulations being coupled to a lower, theta-band, neuronal rhythm. Altogether, this evidence points back to the long-debated link between attention and eye movements (Smith & Schenk, 2012 Rizzolatti, Riggio, Dascola, & Umiltá, 1987) and raises the question of whether the saccadic initiation might actually be dictated by a covert attentional rhythm (Helfrich, 2018 Helfrich et al., 2018), as suggested also by Hogendoorn (2016). More recently, Fiebelkorn and Kastner (2019) have proposed a model that aims at reconciling attention-based sensory sampling and eye movements control within a unified view. According to their proposal, two opposite states would alternate at a theta rhythm (Fiebelkorn & Kastner, 2019). A given phase of this theta rhythm would be associated with increased perceptual sensitivity (at the attended location) and concomitant motor suppression. As shown by the same authors (Fiebelkorn et al., 2018 Helfrich et al., 2018), this theta phase is coupled, at the behavioral level, with improved perceptual performance and, at the neural level, with high gamma power in parietal (LIP)/sensory areas and high beta power in motor-related (FEF) areas, which index activity enhancement and suppression, respectively. The opposite theta phase would instead promote eye movements initiation and, at the same time, dampen sensory activity. Consistently, motor areas are released from beta-band suppression, whereas sensory areas are inhibited by alpha-band synchronization, which could explain the decline in perceptual performance (Fiebelkorn, Pinsk, & Kastner, 2019 Fiebelkorn et al., 2018). Within this model, sensory (sampling) and motor (exploratory eye movements) processes would be boosted at opposite phases of a common theta rhythm. This provides a possible explanation for the oscillations in human visual sensitivity in synchrony with saccadic eye movements onset described above (Benedetto & Morrone, 2017 Hogendoorn, 2016 Wutz et al., 2016).

Remarkably, oscillations in visual perception are not solely observed with movements of the oculomotor effector, which, by imposing a displacement of the visual receptor (the retina), is by necessity both anatomically and functionally integrated with the visual system. Tomassini, Spinelli, Jacono, Sandini, and Morrone (2015) asked participants to perform a (self-initiated) reaching movement with the right hand while monitoring two different spatial locations for the appearance of an unpredictable, low-contrast, visual target. Visual performance for both locations shows rhythmic, theta-band (3–7 Hz) periodicity that is time-locked to the hand movement. Like for saccades (Benedetto & Morrone, 2017), the observed action-locked perceptual rhythmicity emerges long before movement onset, suggesting an automatic coupling between visual processing and motor planning (Tomassini et al., 2015). In a follow-up EEG experiment, Tomassini, Ambrogioni, Medendorp, and Maris (2017) reveal the neurophysiological underpinnings of this coupling, showing that action planning is accompanied by an endogenous phase adjustment of perceptually relevant neuronal oscillations (see Figure 3). The authors found evidence of two distinct epochs in which theta (∼4 Hz) phases are both predictive of visual perception (for later presented stimuli) and consistently aligned to the (future) hand movement: an early epoch, around 1.5 sec before motor execution, and a later epoch, starting at 0.5 sec and peaking at movement onset (see Figure 3). Despite sharing the same spectral specificity, these two visuomotor rhythms have different topographies (frontocentral and occipitoparietal in the early and late epochs, respectively), and most importantly, they have independent predictive power for perception, suggesting that they might reflect two distinct processes, which are initiated at different times during movement preparation (Tomassini et al., 2017). This depicts a more complex picture compared with what was previously provided by the purely behavioral studies: Multiple oscillatory signals are coupled to both motor and visual performance with varying temporal dynamics and spatial distribution, and they might therefore play distinct sensorimotor functions.

Box on top left: Timeline of the trial from Tomassini et al. (2017). A visual cue (change in color of the fixation cross) is shown after a variable delay from the start of the trial and indicates whether participants have to wait for a short (1.5 sec) or a long (2.3 sec) time interval before executing the hand movement (isometric contraction). The visual cue offset marks the start of the time interval that participants have to wait before executing the movement. Bar histograms show the distribution of movement onset times for the short (pink) and long (blue) time intervals. The dashed vertical lines indicate the mean onset times (short: 1.5 ± 0.2 sec long: 2.22 ± 0.24 sec mean ± SD). At random times between −0.35 and +0.25 sec relative to the instructed movement time, a near-threshold contrast Gabor tilted 45° clockwise or counterclockwise is briefly flashed for 16 msec. Box on top right: Predictive value of the phase of sinusoidal (basis) functions for perceptual performance (time-locked to movement onset). The gray-shaded area represents the jackknife standard error. The black horizontal bars indicate the significant frequencies (sid < .05). Box on bottom. Left: predictive value of the 4 Hz theta (neuronal) phase for perception as a function of the time where the phase was estimated relative to movement onset. The gray-shaded area represents the jackknife standard error. Center: Time course of theta phase-locking to movement onset (estimated by means of a measure of phase reliability for details, see Tomassini et al., 2017). The gray-shaded area represents the SEM. The black horizontal bars indicate significant time points. Right: Topography of the predictive value of theta phase for perception at −1.4 sec and −0.1 sec. Significant channels are marked by bigger black circles.

Box on top left: Timeline of the trial from Tomassini et al. (2017). A visual cue (change in color of the fixation cross) is shown after a variable delay from the start of the trial and indicates whether participants have to wait for a short (1.5 sec) or a long (2.3 sec) time interval before executing the hand movement (isometric contraction). The visual cue offset marks the start of the time interval that participants have to wait before executing the movement. Bar histograms show the distribution of movement onset times for the short (pink) and long (blue) time intervals. The dashed vertical lines indicate the mean onset times (short: 1.5 ± 0.2 sec long: 2.22 ± 0.24 sec mean ± SD). At random times between −0.35 and +0.25 sec relative to the instructed movement time, a near-threshold contrast Gabor tilted 45° clockwise or counterclockwise is briefly flashed for 16 msec. Box on top right: Predictive value of the phase of sinusoidal (basis) functions for perceptual performance (time-locked to movement onset). The gray-shaded area represents the jackknife standard error. The black horizontal bars indicate the significant frequencies (sid < .05). Box on bottom. Left: predictive value of the 4 Hz theta (neuronal) phase for perception as a function of the time where the phase was estimated relative to movement onset. The gray-shaded area represents the jackknife standard error. Center: Time course of theta phase-locking to movement onset (estimated by means of a measure of phase reliability for details, see Tomassini et al., 2017). The gray-shaded area represents the SEM. The black horizontal bars indicate significant time points. Right: Topography of the predictive value of theta phase for perception at −1.4 sec and −0.1 sec. Significant channels are marked by bigger black circles.

Overall, the current evidence demonstrates that visual rhythms are not only phase reset by external, attentional-capturing cues, but they can be locked to internally generated motor events even of nonocular nature, with functional consequences for perception. Yet, this putative visuomotor oscillatory coupling exhibits complex temporal, spatial, and spectral features.

Some variability has been reported in the exact modulation frequency across studies and participants. Research on attention mechanisms has proposed that an 8–10 Hz visual sampling rhythm is divided (cycle-by-cycle) across space so that each location is subsampled at a rate that scales inversely with the total number of attended locations. Theta range (4–5 Hz) rhythmicity in visual sampling is, in fact, primarily reported when two different locationsobjects are simultaneously attended (Re et al., 2019 Fiebelkorn et al., 2013, 2018 Helfrich et al., 2018 Jia et al., 2017 Landau et al., 2015 Landau & Fries, 2012). Apparently, the movement-locked effects do not comply with this rule. Despite differences in visual task (detectiondiscrimination or segregationintegration), number of locations to be attended (one womultiple), and eccentricity of the stimuli (fovealperipheral), saccade-locked (Benedetto & Morrone, 2017 Hogendoorn, 2016 Wutz et al., 2016) and hand-locked (Tomassini et al., 2015, 2017 Benedetto, Spinelli, & Morrone, 2016) rhythmicity has been generally observed in the delta (∼2–4 Hz with one exception, see Bellet et al., 2017) and theta (∼4–6 Hz) range, respectively. Saccadic scan of the world is typically performed at a rate of about two to three saccades per second (Rucci et al., 2018 Morrone & Burr, 2009 Findlay & Gilchrist, 2008). One can argue that the perceptual modulations merely reflect the inherent sampling frequency imposed by the oculomotor system. In other words, perceptual periodicities might match the preferred frequency of the effectors involved in the sensorimotor behavior. Alternatively, as already mentioned, delta heta-band rhythmicity may reflect a common attention-based clocking mechanism, which governs jointly both perceptual sensitivity and movement initiation (Fiebelkorn et al., 2019).

However, both these lines of reasoning do not fit equally well the case of hand movements, which, in contrast to eye movements, do not show any clear temporal organization in natural behavior and do not (at least anatomically) mediate the actual sampling of visual information.

Many factors may indeed contribute to the frequency variability, including individual specificities (Benedetto, Lozano-Soldevilla, & VanRullen, 2018 Gulbinaite, van Viegen, Wieling, Cohen, & VanRullen, 2017 Ho, Leung, Burr, Alais, & Morrone, 2017 Benedetto et al., 2016 Samaha & Postle, 2015 Tomassini et al., 2015 Fiebelkorn et al., 2013) and task difficulty (Babu Henry Samuel, Wang, Hu, & Ding, 2018 Chen, Wang, Wang, Tang, & Zhang, 2017). A fascinating field of future investigation will be understanding whether this diversity, both across tasks and subjects, effectively indexes functional differentiation. This will probably also help in gaining important insights into the functional relevance of this phenomenon and its possible context- and task-dependent modulation.

To clarify the functional role of this sensorimotor synchronization mechanism, it is also important to consider whether it is domain-general. The existing literature addressing the rhythmic nature of perception has been traditionally focused on vision (see VanRullen, 2016). Nevertheless, a few studies have reported oscillatory modulations also in tactile (Baumgarten, Schnitzler, & Lange, 2015 Ai & Ro, 2014) and auditory (Ho et al., 2017 Hickok, Farahbod, & Saberi, 2015) perception, suggesting that rhythmicity may be a general (amodal) organizing principle. However, the strength of the oscillatory modulations varies from study to study, and it has been particularly challenging to demonstrate their presence for audition. Changes in the experimental conditions (as the inclusion of acoustic noise or binaural presentation) may—in fact—mask or disrupt the perceptual oscillation (VanRullen, Zoefel, & Ilhan, 2014 Zoefel & Heil, 2013). Evidence of phase modulations are obtained also in cross-modal and multisensory studies, reinforcing the suggestion that neural oscillations may play a role in synchronizing signal processing between different sensory modalities (Mercier et al., 2015 Romei, Gross, & Thut, 2012 Lakatos, Chen, O'Connell, Mills, & Schroeder, 2007).

So far, action-locked perceptual oscillations have only been reported for visual stimuli, although for movements executed by different effectors (eyes, hands). The effector independence strongly points to a mechanism that transcends the anatomofunctional links between the sensory and motor systems involved. Nevertheless, it does not exclude that this phenomenon may be a peculiarity of vision. Indeed, the sensory modalities largely differ in their anatomofunctional interplay with the motor system. Because of the anatomical co-localization of sensors (retina, skin) and effectors (eyes, limbs), both vision and somatosensation own deep functional interconnections with the oculomotor and skeletomotor system, respectively. Differently, audition does not share the relevant sensory organ with any effector, and for this reason, it is rather independent from overt “sensory-gathering” motor routines. Yet, despite audition being less obviously coupled with the motor system than vision and somatosensation, many pieces of evidence have uncovered a substantial motor contribution to the neural processing of auditory (e.g., Morillon & Baillet, 2017) and, in particular, speech (e.g., Park, Ince, Schyns, Thut, & Gross, 2015 D'Ausilio et al., 2009) information.

Extending the investigation of the present phenomenon to other nonvisual domains could thus prove a valuable tool to identify the anatomical and/or functional architectures that possibly constrain its implementation and eventually clarify the specific computational/functional needs it might fulfill.

In the following sections, we will discuss different hypotheses on how this sensory–motor oscillatory coupling might be achieved, with primary reference to the visual modality, and what functions it might subserve.


Powers and Stats

Tier: At least 9-B. Unknown with Gem powers | 7-A | At least 7-A | At least High 6-A, likely higher, likely far higher with Shields | At least 7-A. At least High 6-A, likely higher in Pink State, likely far higher in Monster form

Name: Steven Quartz Universe

Age: 12-13 | 13-14 | 14 | 16

Classification: Half-Human Half-Gem, Crystal Gem, Diamond

Superhuman Physical Characteristics, Weapon Creation, Skilled Shield Wielder, Limited Shapeshifting, Forcefield Creation, Self Age Manipulation, Regeneration (Mid-Low, passively healed bone fractures, cuts, and bruises in short periods of time), Sealing and BFR (Can contain objects in bubbles of energy), Healing, Plant Manipulation, Fusionism (Can fuse with other gems and humans), Exemplary Wrestler, Empathic Telepathy, Attack Reflection (With Shield), Social Influencing, Underwater Breathing (Type 4. Via Bubbles), Resistance to Acid (Able to resist Centipeetle's acid, which could liquefy solid objects near-instantly)

All previous abilities to a greater extent, Dream Manipulation (Can communicate through and manipulate the dreams of people and gems), Possession (Can transfer his consciousness into other beings and people when he sleeps), Mind Manipulation (Can link his mind with that of others), Levitation

All previous abilities to a greater extent, Resurrection (Possesses the ability to resurrect things that have recently died with his tears), Aura (Allows him to enter the astral plane, where he can possess minds and project his thoughts), Sound Manipulation (Can play different songs to provoke different effects), Healing of Status Effects (Via Cure Song), Statistics Amplification (Strength, Durability, Luck), Healing (Via Get Beefy Song and Encouragement), Summoning (Can summon shields around distant allies), Limited Psychometry (This only applies when near areas of great significance to his mother or when fused with someone else)

All previous abilities to a far greater extent, Gem Physiology (Grants Regeneration (High-Mid), Immortality (Types 1 and 3), Shapeshifting, Size Manipulation, Body Control, Biological Manipulation, Self-Sustenance (Types 1, 2, and 3), Adaptation (Automatic adjustment to different forces of gravity), and Pocket Reality Manipulation (All Gems have a pocket dimension of infinite size contained within their gemstone)

All previous abilities (Except those unique to Pink Steven) to a greater extent, Life Manipulation (Possesses the ability to make plants regrow), Resistance to Poison Manipulation (Resisted the bio-poison from Spinel's Injector, which was able to melt cars and completely necrotize Greg's arm instantly)

All previous abilities (Except those unique to Pink Steven) to a far greater extent, Sound Manipulation (Via "screams"), Energy Projection (Waves of pink energy carried by his "screams," causing damage to his surroundings and to people near him. While usually omnidirectional/spherical with him as the epicenter, in Monster Form he can direct these energy-screams at a target, but can also still use omnidirectional screams), Awakened Power (Becomes stronger in response to passionate emotions), Flight (Gains true flight in Pink State), Technology Manipulation (Able to project his subconscious thoughts onto devices such as televisions and phones), Rage Power (Becomes particularly stronger with anger/aggression), Berserk Mode (Monster Steven is the Berserk Mode of Pink State when Steven completely loses control due to self-loathing), Improved Forcefield Creation (Able to create large walls of forcefields, offensive projectile barriers and spiked projectile walls, and large dome forcefields), Resistance to Empathic Manipulation (Resisted Blue Diamond's ability), Resistance to Transmutation and Mind Manipulation when in Berserk Mode/Monster Form (In this state he resisted Yellow Diamond's and White Diamond's abilities), Capable of Large Size via Size Manipulation ranging from Type 0 to Type 2 (He is normally the same size as his Movie/Future key, but can grow up to over 100 meters as seen in his Monster/Berserk Form)

Attack Potency: At least Wall level (Ripped part of an arcade machine apart with his bare hands. Destroyed the dashboard of Greg's van with a punch. Accidentally launched his shield hard enough to nearly cut his television in half). Unknown with Gem powers (The vibrations of his shield destroyed all of Lapis's water clones who had been easily overpowering the Crystal Gems. Accidentally created an army of Watermelons Stevens that were able to overpower the Crystal Gems) | Mountain level (Comparable to Eyeball. Can fight on par with Amethyst when the latter was holding back. Easily dispatched several Holo-Pearls) | At least Mountain level (Should be stronger than before. Forcibly unfazed Topaz, though with significant difficulty and concentration) | At least Multi-Continent level, likely higher (Is the pure gem of Pink Diamond, thus at least comparable to Yellow and Blue Diamond. A single shout is loud enough to break the floor of White Diamond's Warship), likely far higher with Shields (When he deflected White's beams and burst his shield to attack her, the resulting force knocked White briefly unconscious, and Human Steven stated that Pink Steven was "hurting her") | At least Mountain level+ (Capable of fighting against Spinel, Bluebird Azurite, and Jasper). At least Multi-Continent level, likely higher in Pink State (Stomped Bluebird Azurite and Jasper, the latter of which he casually shattered after he stopped holding back. Should be somewhat comparable to but overall weaker than Pink Steven and his Monster Form), likely far higher in Monster Form (When in Monster Form he was able to break out of Lapis Lazuli's water restraints. Stomped Yellow, Blue, and White Diamond as well as Alexandrite and a partially formed state of The Cluster. Monster Steven is not actually Corrupted but just shapeshifted due to Steven's subconscious perception of himself, according to a statement by Garnet and the lack of any need for Diamond Auras to heal him, and was thus simply the full potential of Pink State)

Speed: Unknown | At least Subsonic (Able to run fast enough to appear as a blur to Greg) with Relativistic reactions and combat speed (Fought and defeated several high-difficulty Holo-Pearls. Was able to fight and dodge multiple hits from Amethyst and Bismuth, having been able to pick up Rose's sword, draw it, and impale Bismuth before she could strike him. Could keep up with Eyeball) | At least Subsonic med Relativistic reactions and combat speed (Reacted to attacks from Topaz and Jasper) | At least Relativistic, likely higher reactions and combat speed (Comparable to Yellow and Blue Diamond) | Relativistic reactions and combat speed (Can keep up with Spinel, Bluebird Azurite, and Jasper). At least Relativistic, likely higher in Pink State (Was so fast that Garnet and the other Crystal Gems could not perceive or react to him and she appeared in slow-motion to him. Was able to completely overwhelm and blitz Jasper with his speed)

Lifting Strength: Unknown | Class 5 (Was able to lift a full-grown person over his head with little difficulty. Casually lifted a large box of music equipment that normally required two grown men to carry. Lifted a large obsidian statue. Was able to support a large chunk of a stone pillar over his head with his shield) | Class 50 (Helped Rutile and Rhodonite push a rock that weighed this much) | Class Z (Comparable to Yellow and Blue Diamond) | At least Class M (Lifted a massive Gem Injector while in a weakened state). At least Class Z, likely far higher in Pink State and Monster Form (The full potential of this form is stronger than the other Diamonds including White)

Striking Strength: At least Wall Class | Mountain Class | At least Mountain Class | At least Multi-Continent Class, likely higher | At least Mountain Class+, At least Multi-Continent Class, likely higher in Pink State, likely far higher in Monster Form

Durability: Multi-City Block level (Survived the explosion of the Pyramid Temple). At least Island level, possibly higher with Shield and Bubble (One of his bubbles protected him from Lapis's tower collapsing on him and his friends. His shield blocked a point-blank shot from Peridot's Gem Warship. Used a bubble to protect himself and the other Crystal Gems when Peridot's ship re-entered the atmosphere, crashed and exploded) | Mountain level. At least Island level, possibly higher with Shield and Bubble | At least Mountain level. At least Multi-Continent level, likely higher with Shield and Bubble (His shield blocked hits from an enraged Yellow and Blue Diamond) | At least Multi-Continent level, likely higher, likely far higher with Shields (Was able to deflect multiple beam-attacks from White Diamond, including a final attack in which she became angered and bloodlusted and went all-out) | At least Mountain level+ (Took multiple hits from Spinel, and even withstood her strongest attack). At least Multi-Continent level, likely higher with Shield and Bubble. At least Multi-Continent level, likely higher in Pink State (His durability should scale to his attack potency in this form), likely far higher in Monster State (His durability again scales to his AP). At least Multi-Continent level, likely far higher with Shields and Bubbles in Pink State

Stamina: Unknown | High | High | Limitless | Very High (In a severely weakened state with his gemstone "rejuvenated," he spent hours traveling around Beach City, forcing himself to manifest a few of his powers, and then performed a Class M lifting feat and sustained acid-burns while his healing-factor wasn't working. He then drained nearly the last of his gemstone's power by fusing with his father and using a variety of abilities while fused. After that, he climbed hundreds of meters up a sheer surface and took a brutal beating from Spinel, remaining conscious despite his healing-factor being inoperative. He then returned to full strength/health and defeated Spinel upon his gemstone's powers returning). At least Very High with Pink State (Brutally trained to control Pink State with Jasper for 72 hours nonstop except when sleeping or eating, maintained Pink State for much of the time and took many beatings from Jasper, somehow gained strength during the process instead of tiring, and finally battled and casually stomped Jasper using Pink State while still not tiring. Has never shown signs of fatigue after exiting Pink State no matter how much power/speed he used or for how long--including maintaining the state for hours at a time while repeatedly using several of its abilities--with the exception of briefly falling unconscious but quickly recovering after reverting from his Monster Form, which was likely due to psychological shock rather than physical exhaustion as he showed no signs of tiring during his monstrous rampage in which he stomped Alexandrite, Lapis, a partially-formed Cluster, and all three Diamonds)

Range: Standard melee range, up to tens of meters with Shield and Bubble | Standard melee range, up to tens of meters with Shield, Up to hundreds of kilometers with Bubble (Able to contain the Cluster in a bubble) | Same as before | Standard melee range, at least tens of meters with "screams", at least extended melee range likely further with Shields | Standard melee range, up to tens of meters with Shield, up to hundreds of kilomters with Bubble. In Pink State, at least tens of meters with "screams", at least tens of meters with Shields, and up to hundreds of kilometers with Bubbles, in Monster Form at least hundreds of meters with "screams" to the point of being able to stagger and briefly incapacitate White Diamond from such a range.

  • Optional Equipment:Rose's Sword, The Glass of Time, Laser Light Cannon, Watermelon Stevens, Light Prism/White Light, Replicator Wand, Peridot's Escape Pod, Gem Shards, Cheeseburger Backpack, Hot Dog Duffel Bag

Intelligence: Above Average. Though never directly stated, Steven is shown to be extremely intelligent in his own right. He is a natural problem solver, as most of his early adventures relied on him using intelligence and creativity to get himself out of trouble without the use of his powers. He is also able to converse with the highly intelligent Connie on an equal footing since they first met. Despite him being naive and socially oblivious, in the graphic novel "Too Cool for School", Pearl mentioned how Steven's education in the care of the gems was much greater than Earth schools, and Steven was getting perfect marks on his tests. As of Future Steven underwent additional combat training under Jasper, teaching him a more offensive combat style to contrast his normally defensive style. However, when transformed into Monster Steven his intelligence is reduced at least to Below Average, likely Animalistic, as he is bestial and mostly incapable of logic/reason in this state.


Creative People On Creativity

Spalding Gray, writer

"I have a box beside my desk where I throw everything that's on my mind about issues I haven't solved. It's like my life puzzle. I just dump that box out and go through it and begin to make an outline. In that process I begin to work what I would call creatively. Or like a creative editor. What signals me that it's working is butterflies in my stomach. It's a feeling of being turned on. When I first started working that's how I knew that these stories were delightful, that they tickled me and would probably translate, although I was never worried about that.

"Creativity is mainly beginning to see the fabric of the structure, the structural fabric of the overall theme of what I'm talking about. It's looking a little bit more into the thematic center of it. It's looking into that and then shaping it so that it is a predominate feature. Almost like an obsession or something that is lighting like neon. The creative part is finding a structure and fabric that has resonance.

"My process differs because most of the creativity goes on publicly. I never pre-write the monologue. What happens is that I make public discoveries. And the audience sees that I make that discovery. The creative part of things is the part you have the least control over. Always, I find I'm smarter and more creative publicly, in front of people. The monologue really grows and has its life. There are public discoveries because I'm forgetting myself in front of the people.

"Creativity is a quick, clear message that translates into understated art that presumes and assumes nothing of another person's learning or intellect."

Steve Dunleavy, reporter

"Creative people are committed to risk. The creative person always walks two steps into the darkness. Everybody can see what's in the light. the real heroes delve in the dark."

Benny Golson, musician

"Creativity comes by breaking the rules, by saying that you're in love with the anarchist."

Anita Roddick, founder of The Body Shop

"Creativity is cutting holes to see through."

Ally Sheedy, actor

"For me, the creative moment almost always occurs during a dream state. I wake up certain that I have created something but I am unaware of what it is at the time. The creation becomes realized during a later conscious state in its entirety. But I recognize it as the memory of an earlier idea."

John Waters, director

"The most important thing I think to get into a creative spirit is to make time every day to do it, so it becomes a ritual and a routine. I write everyday from exactly eight o'clock to noon. I have to create that order to be able to do it. But thinking it up certainly happens all the time. Sometimes it's like work for me so I carry little notebooks around. Generally I do it at the exact time everyday. But once I'm into it I even dream about it.

"It's not possible to pinpoint before I'm going to write something. I go out exploring horrible bars or different places, even though I'm not going to write about that. I have to go explore places so I purposely go to places I was always afraid to go.

"The creative spark is obsession that makes you go through the drudgery of writing. The most fun of every movie I've ever done is the moment you think it up. From then in it's downhill because you have to make it real. You have to deal with the real. As long as it's in your head, it's the most exciting, but it never gets better."


Titta på videon: Mitt drömjobb (Augusti 2022).