I detalj

Luften


Det finns många situationer på vår uppskjutna dag när vi märker närvaron av luft. När vi känner den milda brisen i ansiktet, när vinden blåser hårt, svänger trädgrenarna, när vi andas och känner luften in och ut ur lungorna, är vi medvetna om närvaron av luft.

Vi kan inte se luften eller röra vid den. Han är det osynlig, färglös (ingen färg) och luktfri (har ingen lukt). Men det finns, det har vikt och upptar utrymme.

Vad är luft tillverkat av?

Material kan vara närvarande i naturen i fast, flytande och gasformigt tillstånd. Luften är i gasformigt tillstånd, det är en blandning av gaser. Den största gasen är gas kväve eller kvävesom bildar ungefär 78% från luften. Detta innebär att i 100 liter luft finns 78 liter kväve. Sedan kommer syre med ungefär 21%. Resterande 1% inkluderar argon, koldioxid och andra gaser. Detta är andelen gaser i torr luft. Men vanligtvis finns det också vattenånga (i varierande mängd) och damm. Vissa gaser från industrier eller andra källor kan också förekomma.

Video: Nathan K - I luften officiell musikvideo 4K. @nathankidane (Augusti 2020).