Snart

Växthuseffekten


Tack vare växthuseffekten förblir jordens temperatur i genomsnitt cirka 15 ° C, vilket är gynnsamt för livet på planeten. Utan denna uppvärmning skulle vår planet vara väldigt kallt.

Namnet växthus kommer från glasväxthus, där vissa växter odlas, och solljus passerar genom glaset som värmer det inre av miljön. Endast en del av värmen kan passera genom glaset från växthuset. I likhet med växthusglas släpper atmosfären in solljusstrålar som värmer jorden. En del av denna värme återvänder och flyr ut i rymden genom atmosfären, medan en del absorberas av atmosfäriska gaser (som koldioxid) och återvänder till jorden och håller den varm.

Sedan uppkomsten av de första industrierna på sjuttonhundratalet har emellertid mängden koldioxid som släppts ut i atmosfären ökat.

Atmosfären är mättad med denna typ av gas, vilket gör att växthuseffekten förvärras. Forskare och miljöaktivister har varnat för detta fenomen som verkar vara den främsta orsaken till global uppvärmning.

Observera under ett schema över växthuseffekten.

  • Koldioxid och andra gaser tillåter att solljus passerar igenom, men behåller värmen det genererar.
  • Förbränning av fossila bränslen och andra processer orsakar ansamling av koldioxid i luften, vilket ökar växthuseffekten.
  • Genom fotosyntes av växter och alger tas en del av koldioxiden bort från luften.