Kommentarer

Atmosfäriskt tryck och höjd


Den franska matematikern Blaise Pascal (1623-1662) tog en barometer Till toppen av ett berg. Efter många observationer, mätningar och anteckningar fann han det lufttrycket minskar med höjden. Luften blir tunnare (minskar antalet molekyler som finns i den) gradvis när höjden ökar.

Från detta och andra experiment har forskare dragit slutsatsen att de flesta gaser komprimeras nära jordens yta och att luften blir tunnare när höjden stiger till en punkt där det inte finns mer luft - det här är gränsen för atmosfären på vår planet. Framsteg inom vetenskap och teknik har möjliggjort mer kunskap om atmosfären.

Havsnivån används som referens vid beräkning av atmosfärstryck.

Ju högre höjd, desto tunnare luften och därmed desto mindre tryck utövar det på oss.

Kompressibilitet och elasticitet

Lägg märke till vad som händer i experimentet nedan:

Genom att koppla in sprutspetsen och trycka i kolven blir luften inuti sprutan komprimerad och tar mindre plats. Detta beror på en luftegenskap som heter kompressibilitet.

När kolven frigörs och luftens komprimeringskraft upphör, återgår luften till dess initiala volym. Detta beror på en egenskap med luft som kallas elasticitet.