Snart

Regnnivå / mängd regn


Regnmängden mäts med regnmätare. I denna apparat samlas regn av en tratt ovanpå en trumma och mäts i en graderad cylinder.

Mängden nederbörd mäts i regnmätaren i millimeter: en millimeter regn motsvarar 1 liter vatten per kvadratmeter. När man till exempel säger att nederbörden eller nederbörden i går var 5 millimeter i staden Porto Alegre, betyder det att om regnvattnet hade samlats upp i en pool eller någon sluten behållare, skulle ett skikt ha bildats. 5 mm hög.

Prognoser säger att regn är lätt när det är mindre än 0,5 mm nederbörd på en timme; Den är stark när den överstiger 4 mm.

Atmosfäriskt tryck

Atmosfäriskt tryck är relaterat till luftfuktighet. Ju torrare luften är, desto högre är värdet på detta tryck.

Minskande atmosfärstryck indikerar ökad luftfuktighet, vilket i sin tur indikerar risken för regn. Atmosfäriskt tryck mäts med barometer.