Artiklar

Väderstationer


Meteorologiska stationer registrerar och analyserar förändringar i atmosfäriska förhållanden genom utrustning de använder, till exempel termometrar, hygrometrar, anemometrar, nederbörd etc.

På dessa stationer arbetar meteorologerna, proffs som studerar bland annat de atmosfäriska förhållandena. Meteorologer förlitar sig på information som fångats in av vädersatelliter och radiokanaler.

den vädersatelliter De är belägna på olika punkter i rymden, fångar bilder av jordens yta och atmosfäriska lager och kan visa bildandet och förskjutningen av moln och kalla eller heta fronter.

den Radiosonder Det är enheter som avger radiosignaler. De bärs av ballonger och deras funktion är att mäta trycket, fuktigheten och temperaturen i de övre lagren i atmosfären. Det finns flygplan som också samlar in och skickar information om väderförhållandena.

Från väderstationer skickar tekniker väderdata till väderdistrikt eller institut för att göra väderprognoser för olika regioner.

I Brasilien finns det Inmet - National Institute of Meteorology och Inpe - National Institute for Space Researchdär förutsägelser görs som kräver större datainsamhet.

Information om vädret i de olika regionerna i Brasilien, släppt av nyheterna, erhålls från dessa institut eller liknande.